Innehåll

Balans nr 2 2008

Noteringar: Redovisningskonsulter rekommenderar revision

65 procent av medlemmarna i Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) kommer att rekommendera alla eller en del av sina kunder att ha kvar revisionen när revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffas. Det visar svaren i en undersökning som har beställts av FAR SRS.

52 procent av de tillfrågade SRF-medlemmarna anger att de kommer att råda en del av kunderna att välja revision och 13 procent anger att de kommer att råda samtliga kunder att välja revision. 21 procent kommer inte att råda sina kunder att välja revision, medan 14 procent inte tagit ställning till frågan.

– Att merparten av redovisningskonsulterna kommer att rekommendera företagarna att ha kvar revisionen är inte speciellt förvånande, säger Bengt Skough som är SME/SMP-ansvarig hos FAR SRS.

Undersökningen visar även att 33 procent av de tillfrågade redovisningskonsulterna huvudsakligen rådfrågar kundens revisor när det uppstår svåra redovisningsfrågor. 17 procent anger att de rådfrågar både kundens revisor och branschorganisationen SRF.

– Redovisningskonsulter och revisorer har ett gemensamt mål och det är att leverera högkvalitativa tjänster till landets företagare. Detta gör vi bäst i en gemensam och stark branschorganisation. Intervjuerna har visat att denna uppfattning delas av många medlemmar inom SRF vilket stärker förutsättningarna för ett framtida samgående, säger Bengt Skough.

Totalt ingår 100 slumpmässigt utvalda SRF-medlemmar i undersökningen som omfattar redovisningskonsulter verksamma utanför revisionsbyråerna.