Innehåll

Balans nr 2 2008

Noteringar: Redovisningskonsulter rekommenderar revision

65 procent av medlemmarna i Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) kommer att rekommendera alla eller en del av sina kunder att ha kvar revisionen när revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffas. Det visar svaren i en undersökning som har beställts av FAR SRS.

52 procent av de tillfrågade SRF-medlemmarna anger att de kommer att råda en del av kunderna att välja revision och 13 procent anger att de kommer att råda samtliga kunder att välja revision. 21 procent kommer inte att råda sina kunder att välja revision, medan 14 procent inte tagit ställning till frågan.

– Att merparten av redovisningskonsulterna kommer att rekommendera företagarna att ha kvar revisionen är inte speciellt förvånande, säger Bengt Skough som är SME/SMP-ansvarig hos FAR SRS.

Undersökningen visar även att 33 procent av de tillfrågade redovisningskonsulterna huvudsakligen rådfrågar kundens revisor när det uppstår svåra redovisningsfrågor. 17 procent anger att de rådfrågar både kundens revisor och branschorganisationen SRF.

– Redovisningskonsulter och revisorer har ett gemensamt mål och det är att leverera högkvalitativa tjänster till landets företagare. Detta gör vi bäst i en gemensam och stark branschorganisation. Intervjuerna har visat att denna uppfattning delas av många medlemmar inom SRF vilket stärker förutsättningarna för ett framtida samgående, säger Bengt Skough.

Totalt ingår 100 slumpmässigt utvalda SRF-medlemmar i undersökningen som omfattar redovisningskonsulter verksamma utanför revisionsbyråerna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...