Innehåll

Balans nr 2 2008

Noteringar: Nya i BFN

Bokföringsnämnden (BFN) har från 1 januari ny sammansättning. FAR SRS har en representant. Caisa Drefeldt kvarstår (tidigare även Håkan Ohlson). Utgår från nämnden gör även Carl-Gustaf Burén, Svenskt näringsliv, Ingrid Engshagen, tidigare KPMG, och Nelson de Macedo från TCO.

– Det är bekymmersamt att Svenskt näringsliv inte längre har någon representant i BFN särskilt nu när man kommer in på K3-gruppen, säger Carl Gustaf Burén och syftar på det nya regelverket för större företag.

Svenskt näringsliv var inte tillfrågad av regeringen att nominera till BFN. Organisationen har protesterat.

BFN är statens expertorgan på redovisningsområdet. Nya i nämnden är docent Niclas Hellman, Handelshögskolan i Stockholm, Ritva Alaniemi, ensamföretagare inom IT, Företagarförbundet, och Karin Berggren, internkonsult hos Visma/SPCS i Växjö, som företräder SIE-gruppen, dvs. programvaruindustrin inom bokföring och ekonomi. Enligt Finansdepartementet är dessa tre ”kvalificerade personer som besitter sakområdeskompetens från olika delar av samhället som rör Bokföringsnämndens område och uppdrag”. Något beslut om att förordna ytterligare personer till nämnden har inte fattats.

– Jag har skött min egen bok föring i sju år och har en revisor som gör årsredovisningen, förklarar Ritva Alaniemi som säger att hon representerar mikroföretag. Hon tillägger att bokföring är krångligt.

Karin Berggren arbetar med tolkning av redovisningsfrågor i dataprogram.

– Jag brinner för att skapa enkelhet och tydlighet inom redovisningens område, säger hon.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...