Innehåll

Balans nr 2 2008

Noteringar: Nya i BFN

Bokföringsnämnden (BFN) har från 1 januari ny sammansättning. FAR SRS har en representant. Caisa Drefeldt kvarstår (tidigare även Håkan Ohlson). Utgår från nämnden gör även Carl-Gustaf Burén, Svenskt näringsliv, Ingrid Engshagen, tidigare KPMG, och Nelson de Macedo från TCO.

– Det är bekymmersamt att Svenskt näringsliv inte längre har någon representant i BFN särskilt nu när man kommer in på K3-gruppen, säger Carl Gustaf Burén och syftar på det nya regelverket för större företag.

Svenskt näringsliv var inte tillfrågad av regeringen att nominera till BFN. Organisationen har protesterat.

BFN är statens expertorgan på redovisningsområdet. Nya i nämnden är docent Niclas Hellman, Handelshögskolan i Stockholm, Ritva Alaniemi, ensamföretagare inom IT, Företagarförbundet, och Karin Berggren, internkonsult hos Visma/SPCS i Växjö, som företräder SIE-gruppen, dvs. programvaruindustrin inom bokföring och ekonomi. Enligt Finansdepartementet är dessa tre ”kvalificerade personer som besitter sakområdeskompetens från olika delar av samhället som rör Bokföringsnämndens område och uppdrag”. Något beslut om att förordna ytterligare personer till nämnden har inte fattats.

– Jag har skött min egen bok föring i sju år och har en revisor som gör årsredovisningen, förklarar Ritva Alaniemi som säger att hon representerar mikroföretag. Hon tillägger att bokföring är krångligt.

Karin Berggren arbetar med tolkning av redovisningsfrågor i dataprogram.

– Jag brinner för att skapa enkelhet och tydlighet inom redovisningens område, säger hon.