Innehåll

Balans nr 2 2008

Noteringar: Ändringar i Koden

Den 1 februari presenterade Kollegiet för svensk bolagsstyrning förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning, som ska gälla alla börsnoterade bolag. Det vill säga de drygt 300 bolag som är noterade på OMX nordiska lista (ej First North) och NGM Equity.

Förslaget – som kan laddas ner på www.bolagsstyrningskollegiet.se – är nu ute på remiss.

Tidsplanen är:

  • 20 februari hålls konferens för att få synpunkter på förslaget.

  • 31 mars går remisstiden ut.

  • Omkring 10 maj presenteras en reviderad bolagsstyrningskod av Kollegiet.

  • 1 juli träder den reviderade koden i kraft.