Innehåll

Balans nr 2 2008

Noteringar: Hållbarhetsredovisning på frammarsch enligt ny rapport

Företagens miljöpåverkan och sociala ansvar har varit heta ämnen i media det senaste året. Framför allt har klimatförändringarna uppmärksammats.

Sverigerapporten, som är en översättning av rapporten European Sustainability Reporting Association report for Sweden, sammanfattar läget i Sverige avseende hållbarhetsredovisning. Rapporten är skriven av Lars-Olle Larsson, specialistrevisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som är FAR SRS representant i ESRA Management Committee.

Rapporten konstaterar bland annat att hållbarhetsredovisning fortfarande är en sällsynt företeelse i de börsnoterade bolagen, men att utvecklingen går snabbt framåt. Skogs-, verkstads- och transportsektorn är de branscher som leder utvecklingen.

– Då jag för tio år sedan bestyrkte den första miljöredovisningen i ett svenskt börsföretag (Stora Kopparberg) löd påannonseringen i nyhetsförmedlingen ”De som skitar ner mest redovisar bäst”. Jag tycker det är naturligt att industriföretagen visar vägen till bästa praxis i arbetet för en hållbar utveckling och därför också ligger långt framme i redovisningen av resultaten, säger Lars-Olle Larsson.

Endast en handfull svenska bolag har externt granskade hållbarhetsredovisningar. Men antalet väntas bli fler de kommande åren.

Den svenska regeringen, Sveriges finansanalytikers förening och FAR SRS har under det gångna året varit pådrivande i utvecklingen avseende hållbarhetsredovisning. Bland annat har man argumenterat för användandet av Global Reporting Initiative's (GRI) riktlinjer samt förordat en kvalitetssäkrad, oberoende bestyrkt redovisning.

I Sverigerapporten beskrivs även trenderna och den framtida utvecklingen inom hållbarhetsredovisning.

– Företagens villkor har på några få år förändrats påtagligt. Analys- och ratingföretagens bedömning av bolagens värdepotential med utgångspunkt i deras förhållningssätt till kraven på anpassning till en hållbar utveckling kräver kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning. Nu ser vi att företagen har en tydlig ambition att möta investerarnas krav, säger Lars-Olle Larsson.

Sverigerapporten kan laddas ner på FAR SRS hemsida www.farsrs.se. Originalrapporten finns på ESRA:s hemsida www.sustainabilityreporting.eu> liksom statistik om antalet hållbarhetsredovisningar i de europeiska länderna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...