Innehåll

Balans nr 2 2008

Noteringar: Hållbarhetsredovisning på frammarsch enligt ny rapport

Företagens miljöpåverkan och sociala ansvar har varit heta ämnen i media det senaste året. Framför allt har klimatförändringarna uppmärksammats.

Sverigerapporten, som är en översättning av rapporten European Sustainability Reporting Association report for Sweden, sammanfattar läget i Sverige avseende hållbarhetsredovisning. Rapporten är skriven av Lars-Olle Larsson, specialistrevisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som är FAR SRS representant i ESRA Management Committee.

Rapporten konstaterar bland annat att hållbarhetsredovisning fortfarande är en sällsynt företeelse i de börsnoterade bolagen, men att utvecklingen går snabbt framåt. Skogs-, verkstads- och transportsektorn är de branscher som leder utvecklingen.

– Då jag för tio år sedan bestyrkte den första miljöredovisningen i ett svenskt börsföretag (Stora Kopparberg) löd påannonseringen i nyhetsförmedlingen ”De som skitar ner mest redovisar bäst”. Jag tycker det är naturligt att industriföretagen visar vägen till bästa praxis i arbetet för en hållbar utveckling och därför också ligger långt framme i redovisningen av resultaten, säger Lars-Olle Larsson.

Endast en handfull svenska bolag har externt granskade hållbarhetsredovisningar. Men antalet väntas bli fler de kommande åren.

Den svenska regeringen, Sveriges finansanalytikers förening och FAR SRS har under det gångna året varit pådrivande i utvecklingen avseende hållbarhetsredovisning. Bland annat har man argumenterat för användandet av Global Reporting Initiative's (GRI) riktlinjer samt förordat en kvalitetssäkrad, oberoende bestyrkt redovisning.

I Sverigerapporten beskrivs även trenderna och den framtida utvecklingen inom hållbarhetsredovisning.

– Företagens villkor har på några få år förändrats påtagligt. Analys- och ratingföretagens bedömning av bolagens värdepotential med utgångspunkt i deras förhållningssätt till kraven på anpassning till en hållbar utveckling kräver kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning. Nu ser vi att företagen har en tydlig ambition att möta investerarnas krav, säger Lars-Olle Larsson.

Sverigerapporten kan laddas ner på FAR SRS hemsida www.farsrs.se. Originalrapporten finns på ESRA:s hemsida www.sustainabilityreporting.eu> liksom statistik om antalet hållbarhetsredovisningar i de europeiska länderna.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...