Innehåll

Balans nr 2 2008

Noteringar: Vd-byten på storbyråerna

De fyra största revisionsbyråerna har under det gångna året bytt vd eller kommer att byta vd inom den närmaste tiden.

Först ut var Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPWC) där Mikael Eriksson tog över rodret från Peter Clemedtson under 2007.

Vad arbetade du huvudsakligen med innan du blev vd?

– Under ett halvår var jag vice vd och COO dessförinnan var jag kontorschef i Malmö under 14 år. Jag har även deltagit i byråns styrelsearbete och arbetat med marknadsfrågor, säger Mikael Eriksson.

Mikael Eriksson är aktoriserad revisor med huvudinriktning på börsnoterade bolag.

Hos Deloitte är Hans Pihl vd fram till 31 maj. Han efterträds 1 juni av Jan Berntsson. Hans Pihl kommer därefter att arbeta med revisionskunder på halvtid under två års tid.

Deloittes nye vd, Jan Berntsson, började sin karriär 1989 som revisorsassistent och arbetade under sina första år med olika branscher och typer av företag. 1995 arbetade han ett år i USA. Han blev partner 1999 och affärsområdeschef i juni 2005. Idag ansvarar han för bland annat Tele2, ICA, Poolia och Industri Kapital.

Jan Birgerson är ny vd för Ernst & Young. Han efterträdde Torsten Lyth i början av februari. Torsten Lyth kommer till stor del att arbeta för Ernst & Young i London men även i Stockholm.

KPMG är den enda av byråerna som ännu inte utsett ny vd. Thomas Thiels efterträdare kommer att väljas på bolagsstämman strax före midsommar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...