Innehåll

Balans nr 2 2008

Noteringar: Näringsministern svarar läsarna

Månadens fråga på Balans hemsida löd kommer det att bli enklare att vara företagare 2008?

Nästan 80 procent av de svarande tror inte att det blir enklare – en överväldigande majoritet. Vad anser näringsminister Maud Olofsson om läsarnas svar:

”Min ambition är att Sverige ska ha ett företagsklimat i världsklass. Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att vara företagare. Men förändring tar tid.

I regeringen arbetar vi målmedvetet med frågor som ska göra det enklare för företagare och under vårt första 1,5 år som regering har vi lyckats genomföra fler än 50 åtgärder som underlättar för Sveriges företagare. Vi har också ett mål att minska regelbördan för företagare med 25 procent till år 2010.

balans08_2_11

Det är ett hårt uppsatt mål, men genom att samla goda idéer från alla departement och myndigheter så ska vi lyckas.”