Balans nr 2 2008

Noteringar: På linjen

Eva Dahlén, kommunikationschef på FAR SRS sedan den 1 februari.

Välkommen!

Tack. Det känns både spännande och roligt att börja arbeta hos FAR SRS. Det är mycket som händer; organisationen växer och branschen står inför nya utmaningar. Kommunikation är ju ett centralt verktyg i denna process.

Vad har du arbetat med tidigare?

De senaste åren har jag, som kommunikationskonsult, drivit eget företag. Innan dess arbetade jag som informationschef vid ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier. Jag har också ett förflutet som konsult inom PR- och reklambranschen, som sektionschef vid Arbetsmarknadsverket och som reklamchef inom hemelektroniksektorn.

Vilken är din viktigaste uppgift?

Till att börja med handlar det om att lära känna organisationen. Jag vill utveckla en kommunikationsfunktion som är anpassad efter verksamheten och dess behov. Den övergripande uppgiften handlar om att bygga ett starkt varumärke för FAR SRS.