Innehåll

Balans nr 2 2008

Noteringar: Rusning till FAR SRS redovisningssektion

Vid Balans pressläggning hade 356 redovisningskonsulter ansökt om medlemskap i FAR SRS redovisningssektion. 290 av dessa valdes in av FAR SRS styrelse den 22 januari. Resterande ansökningar kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte den 3 mars.

– Det är fantastiskt roligt att det har blivit ett sådant gensvar, faktiskt långt över våra förväntningar. Äntligen kan vi göra FAR SRS till en branschorganisation för alla revisorer, redovisare och rådgivare. Samtidigt ökar utmaningen att ge support till redovisningskonsulterna. Där blir den nya standarden för redovisningskonsulter (Reds) ett viktigt verktyg, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Bland dem som valdes in den 22 januari var 206 kvinnor och 84 män. Medelåldern bland de invalda är 46 år. Lindebergs och KPMG är de byråer där intresset för redovisningssektionen har varit störst. 44 av de invalda kommer från Lindebergs och 39 från KPMG. Värt att notera är att invalen innebär att FAR SRS har fått in 32 renodlade redovisningsbyråer i organisationen, det vill säga byråer där det inte fanns någon FAR SRS-medlem sedan tidigare.

Redovisningssektionen sjösattes 1 december förra året, efter att FAR SRS stämma fattat det sista och avgörande beslutet om att göra det möjligt för redovisningskonsulter att bli medlemmar i organisationen.

Kravet för medlemskap är: Akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 120 poäng samt minst fem års praktisk erfarenhet inom redovisningsområdet, varav minst tre år som extern rådgivare. Fram till utgången av 2010 gäller särskilda övergångsregler.

Medlemskap i redovisningssektionen beviljas av FAR SRS styrelse. Även revisorer som är medlemmar i FAR SRS kan bli medlemmar i sektionen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...