Innehåll

Balans nr 2 2008

Noteringar: Rusning till FAR SRS redovisningssektion

Vid Balans pressläggning hade 356 redovisningskonsulter ansökt om medlemskap i FAR SRS redovisningssektion. 290 av dessa valdes in av FAR SRS styrelse den 22 januari. Resterande ansökningar kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte den 3 mars.

– Det är fantastiskt roligt att det har blivit ett sådant gensvar, faktiskt långt över våra förväntningar. Äntligen kan vi göra FAR SRS till en branschorganisation för alla revisorer, redovisare och rådgivare. Samtidigt ökar utmaningen att ge support till redovisningskonsulterna. Där blir den nya standarden för redovisningskonsulter (Reds) ett viktigt verktyg, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Bland dem som valdes in den 22 januari var 206 kvinnor och 84 män. Medelåldern bland de invalda är 46 år. Lindebergs och KPMG är de byråer där intresset för redovisningssektionen har varit störst. 44 av de invalda kommer från Lindebergs och 39 från KPMG. Värt att notera är att invalen innebär att FAR SRS har fått in 32 renodlade redovisningsbyråer i organisationen, det vill säga byråer där det inte fanns någon FAR SRS-medlem sedan tidigare.

Redovisningssektionen sjösattes 1 december förra året, efter att FAR SRS stämma fattat det sista och avgörande beslutet om att göra det möjligt för redovisningskonsulter att bli medlemmar i organisationen.

Kravet för medlemskap är: Akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 120 poäng samt minst fem års praktisk erfarenhet inom redovisningsområdet, varav minst tre år som extern rådgivare. Fram till utgången av 2010 gäller särskilda övergångsregler.

Medlemskap i redovisningssektionen beviljas av FAR SRS styrelse. Även revisorer som är medlemmar i FAR SRS kan bli medlemmar i sektionen.