Innehåll

Balans nr 2 2008

Förväntningsgapet: ”Det ska vara lätt att göra rätt”

– Revision hjälper företagen att skapa ordning och reda i bokföringen och underlättar för oss när vi kontrollerar företag, svarar Annette Dahlberg på frågan hur Skatteverket (SV) ser på revisorns roll.

Annette Dahlberg är verksam på SV:s huvudkontor i Solna. Hon har ett förflutet inom revisionsbranschen. Idag ansvarar hon för revisionsområdet inom verket och säger att hon, från SV:s sida, i det stora hela är nöjd med revisorernas insatser. Något egentligt förväntningsgap vill hon inte tala om. Inte vad gäller SV:s förväntningar på revisorerna och vad revisorerna levererar.

– Men visst upptäcker vi fel vid våra kontroller, säger hon och tillägger att SV:s riskmässiga urval är inriktat på att upptäcka fusk.

– Det är inte alltid lätt för revisorn att upptäcka falska fakturor eller svarta löner. Här har även revisorn blivit lurad.

Vid kontrollerna upptäcker SV inte bara fusk utan även det som Annette Dahlberg kallar systemfel. Det kan exempelvis gälla fel i bokföringsprogram.

– Vi förväntar oss nog att revisorn borde ha upptäckt sådana fel, förklarar hon och tillägger:

– Ibland ser vi exempelvis fel i den löpande bokföringen som pågått under många år och därmed skapat ett ackumulerat skattefel. Något som revisorn borde ha uppmärksammat.

Hon säger att fel även kan uppstå när nya lagar och regler införs. Och att SV:s primära förväntning på revisorn är att denne ska se till att företagen följer lagar och regler.

– Företagen litar på att revisorn informerar om ändrade lagar. Och vi förväntar oss att revisorn talar om förändringen.

Hur kommer det sig att det blir fel?

– Förutom rent fusk så är det delvis frågan om pedagogik, dvs. att bättre förklara för företagen om exempelvis lagändringar.

– Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt, säger Annette Dahlberg sommenar att förenklingar är den rätta vägen.

Men revisionsplikten avskaffas ju som en förenkling för företagare?

– Skatteverket vill ha kvar revisionsplikten. Vi hoppas att företagen kommer att behålla revisorn även utan att lagen så kräver.

Företagen som inte har revisor – vilket Annette Dahlberg ändå tror att många kommer att ha – tappar den kvalificerade rådgivningen som en revisor kan ge.

– Idag är det ofta både någon som sköter bokföringen och en revisor som tittar på företagens redovisning. Det innebär en stegvis granskning som är en garant för god ordning och reda i dokumentationen. Försvinner revisorn så finns det risk för att felen blir fler.

Elisabeth Precht