Innehåll

Balans nr 2 2008

Debatt: Fortsatt debatt på hemsidan

I Balans nr 1/2008 skrev Linda Hansson, sakkunnig vid en polismyndighet, att” det är oroväckande ofta som det publiceras domar där det framgår att rätten inte hade tillräcklig kunskap om bokföring.”

Urban Engerstedt, chefsjurist FAR SRS, har skrivit ett inlägg på Balans hemsida www.tidskriftenbalans.se med anledning av Linda Hanssons inlägg. Han påtalar att FAR SRS tillsammans med Företagarna begärt att utredningen om förenklad redovisning ska överväga och föreslå ändringar i de grundläggande förutsättningarna för straffansvar för bokföringsbrott. ”Enligt vår mening kan det dock ifrågasättas att också oaktsamma förfaranden med avseende på bokföringsskyldigheten ska omfattas av straffansvaret. Erfarenheten visar nämligen att flertalet bokföringsbrott begås av personer som helt saknar brottslig avsikt, i praktiken ofta småföretagare ...”

Anders Hettinger, auktoriserad revisor, skriver i ett inlägg på hemsidan att vad gäller för sent avlämnade årsredovisningar – som hanteras som bokföringsbrott – så bottnar problematiken i ”en olycklig förändring av bokföringslagen som kom att innefatta avslut i form av årsredovisning i stället för bokslut”. Han föreslår att man ska ”se till att bokföringslagen återfår ett innehåll som begränsas till just bokföring. Brott mot ABL och ÅRL får regleras på annat sätt”.

”Vad anbelangar osäkerheten i rättsväsendets bedömning av brister i löpande bokföring synes det viktigt att vår yrkeskår vågar entra estraden och tydligt dels påtala rättsväsendets ofta inkonsekventa hanteringen av ekonomisk terminologi och dels påtala vikten av att ekobrottsutredningar innefattar erforderlig ekonomisk kompetens”, avslutar Anders Hettinger.

Riksrevisor Lennart Grufberg svarar FAR SRS och Sida:

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...