Balans nr 2 2008

Gästkrönikan: Framgång är ingen slump!

Framgångsrika människor har framgångsrika strategier. Framgångsrika människor gör också många saker, samtidigt. Just därför är de så framgångsrika.

Strategi nr 1: Dröm stora drömmar!

Framgångsrika människor drömmer stora drömmar. Framgångsrika människor drömmer om sådant andra tänker och släpper taget om. Allt skapas först i sinnet, i tanken, sedan i den verkliga världen.

Framgångsrika människor skriver ner allt de tänkt göra – antingen på s.k. mållappar eller i en personlig handlingsplan. Sedan matar de hjärnan med dessa mål flera gånger varje dag. De berättar för omgivningen om sina mål för att ständigt känna pressen. De ger sig själva belöningar när de nått delmål och slutmål. De firar sina framgångar för att känna att de gjort något enastående.

Strategi nr 2: Bestäm dig!

Framgångsrika människor bestämmer sig för att göra saker. Framgångsrika människor skaffar sig en tydlig tanke och känsla i vilken riktning de vill utvecklas. ”Om du gör det du alltid gjort får du det du alltid fått.” Men de måste vara beredda på att framgång även kostar – resurser, tid och kanske rentav pengar. Ta därför reda på vad du är redo att betala för framgången.

 • Skriv ner allt du skulle kunna vinna på att uppnå dina drömmar.

 • Skriv ner allt du förlorat/förlorar på att inte uppnå dem.

 • Bestäm dig! Vad är du helt säker på att uppnå inom det närmaste året?

Strategi nr 3: Skaffa dig vinnande vanor!

Framgångsrika människor ser till att ha vanor som stödjer deras framgångar. De gör varje dag saker som för dem närmare målen. De vet om att ska man nå framgång så har det ett pris – och att priset ibland måste betalas i förväg. Vill du bli framgångsrik – hänge dig åt livslångt lärande!

Att skaffa sig vinnande vanor är enkelt, lätt och roligt. Och de ger grunden till ett framgångsrikt agerande. Gå gärna utanför ”boxen”. Utmana dig själv.

En vinnande vana kan vara att du alltid har med dig penna och papper för att kunna anteckna tankar och idéer när de uppkommer. Skriv ner dem direkt, då finns de kvar.

Strategi nr 4: Se över ditt nätverk!

Framgångsrika människor omger sig med andra framgångsrika människor. De umgås med folk som på något område är mer framgångsrika än de själva. Skaffa dig därför ett nätverk som stödjer och sporrar dig, som får dig att bli bättre än du är idag.

 • Vem sänker min standard? Vem tar energi från mig? Undvik dem.

 • Vem höjer min standard? Vem ger mig inspiration? Umgås ännu mer med dem.

 • Vem skulle jag mer vilja umgås med? Vem skulle jag mer vilja träffa? Leta upp dessa och lär av dem. Skriv ner namnet på två eller tre personer och kontakta dem.

Strategi nr 5: Fyll på din energi!

Framgångsrika människor verkar outtröttliga. De gör det de tycker mest om. De brinner för det de gör. De tränar. De äter bra. De vilar. Hur fyller du på din energi?

 • Vilka motionsvanor har du som hjälper dig att fylla på din energi?

 • Vilka matvanor har du som hjälper dig att fylla på din energi?

 • Hur vilar du för att fylla på din energi?

Strategi nr 6: Disciplin!

Disciplin ger framgång! Många människor går inte för fullt, och vid en analys visar det sig mycket ofta bero på avsaknad av disciplin. Att man inte gör det som sagts. Att man inte håller sig till de regler som satts upp.

 • Hur är disciplinen hos dig?

 • Vilka sätt/system har du för att ha en hög disciplin?

 • Vad kan du göra för att förbättra din disciplin?

Strategi nr 7: Uthållighet!

Framgångsrika människor vägrar att ens tänka tanken att de ska misslyckas. De studsar upp om de faller, istället för att brytas sönder. Framgångsrika människor är obotliga optimister, som tror att det finns en lösning på varje problem som kan dyka upp. Framgångsrika människor försöker alltid tills det fungerar.

 • Fråga: ”Vad är bra med det här?” när saker och ting inte går som förväntat.

 • Se varje misslyckande som en väg till framgång. Vad lärde du dig på ditt senaste misslyckande?

 • Hur ska du fira när du lyckats att nå ditt mål?

Det viktigaste är att du verkligen bestämmer dig för att göra dina uppgifter. Lycka till med din framgångsrika framtid!

Hans Wern är affärsutvecklare, coach