Innehåll

Balans nr 3 2008

Noteringar: Svenskt näringsliv tillbaka i BFN

På ett sammanträde i februari fattade regeringen beslut om att ytterligare två personer ska ingå i Bokföringsnämnden (BFN), nämligen professor Claes Norberg, Ekonomihögskolan i Lund, och Carl-Gustaf Burén som representerar Svenskt näringsliv. Den senare ingick tidigare i BFN. Svenskt näringsliv tillfrågades dock inte i höstas om att nominera till nämnden.

De organisationer som tillfrågades var FAR SRS, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF), Näringslivets regelnämnd (NNR), Företagarförbundet, Skatteverket, Företagarna, Handelshögskolan i Stockholm samt SIE-gruppen.

I en första omgång i december utsåg regeringen tre nya ledamöter i BFN. Dessa tog plats i nämnden 1 januari 2008.

– Antalet platser till nämn den är begränsat, varför inte alla organisationer kan vara representerade, förklarade Anna Charlotta Johansson, pressekreterare hos finansminister Anders Borg efter första utnämningsomgången.

Svenskt näringsliv protesterade dock emot att man inte tillfrågats och fick av allt att döma gehör för sin kritik.

– Det är bra att vi finns med så att vi kan delta i verksamheten – att avsluta arbetet med K2 och påbörja K3, säger Carl-Gustaf Burén och tillägger på tal om nomineringsprocessen att ”sådant kan hända”.

Med K2 avses mindre aktiebolag och med K3 större företag. Arbetet gäller de samlade regelverk för redovisning i företag av olika storlekar och former som BFN arbetat med under senare år.

Gunvor Pautsch, kanslichef hos BFN, är nu nöjd med nämndens sammansättning. Hon hälsar Carl-Gustaf Burén ”varmt välkommen” tillbaka och förklarar att hon träffat Claes Norberg och uppskattar ”hans engagemang och intresse” för de frågor som BFN behandlar.

– Det är viktigt att Svenskt näringsliv är med när vi börjar med regelverket för stora företag – K3, säger Gunvor Pautsch.

På finansdepartementet säger man sig också vara nöjd med BFN:s sammansättning och att man kompletterat med de kompetenser som behövs.

BFN IDAG:

 • Hans Edenhammar, civilekonom, ordförande

 • Claes Norberg, professor, vice ordförande (Ekonomihögskolan i Lund)

Ledamöter:

 • Ritva Alaniemi, konsult (Företagarförbundet)

 • Karin Berggren, internkonsult (SIE-Gruppen)

 • Carl-Gustaf Burén, civilekonom (Svenskt näringsliv)

 • Caisa Drefeldt, auktor revisor (FAR SRS)

 • Niclas Hellman, docent (Handelshögskolan i Stockholm)

 • Bo Lindén, kansliråd (Finansdepartementet)

 • Eva Karin Olin-Hempel, lantbrukare (LRF)

 • Mats Olsson, redovisningskonsult (SRF)

 • Johan Svanberg, allmänt ombud hos Skatteverket

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...