Den 21 februari offentliggjordes 2007 års TS-upplagor för Sveriges tidningar. Balans ökar sin upplaga med 500 exemplar jämfört med 2006. Den nya upplagan är 15 700 exemplar.