Innehåll

Balans nr 3 2008

Europa-frågor: 2009 – ett ödesår för EU

År 2009 kommer att vara ett viktigt år för EU. Mycket kommer att hända under året och det krävs en hel del Ja förberedelser innan dess. Under 2009 väljs en ny EU-kommission, det är val till Europaparlamentet, det nya Lissabonfördraget träder (förmodligen) i kraft – och Sverige är ordförandeland under andra halvåret. Det betyder att Sverige under sitt ordförandeskap kommer att få handskas med många förändringar och nya situationer.

I februari besökte EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, Stockholm där han bland annat träffade den svenska regeringen för att framför allt diskutera klimatfrågor och det kommande svenska ordförandeskapet.

Under hösten 2009 kommer förmodligen ett nytt Kyotoavtal slutas. EU:s ambitiösa plan med att minska koldioxidutsläppen ska förhoppningsvis stimulera europeisk industri att bli klimatsmart. Klimathotet har blivit vår tids viktigaste fråga och här är Sverige ett föregångsland. Vad kan vi göra för att förändra den negativa trenden mot en försämrad miljö? Vad gör revisorerna i denna fråga? Är det dags att börja cykla till klienterna? Kanske inte alltid, men små medel som att använda båda sidorna på pappret vid utskrifter kan vara en början. Alla måste ta sitt ansvar, naturligtvis även revisorerna.

Barroso bekräftade att klimatfrågan kommer att stå överst på agendan under det svenska EU-ordförandeskapet. Andra politiska områden som kommer att prioriteras är: jobb, tillväxt och konkurrenskraft, ett tryggare och öppnare Europa, Östersjön och relationerna med närområdet samt EU som global aktör och fortsatt utvidgning. Det här är väldigt generella områden som behöver bli mer konkreta. EU-minister Cecilia Malmström har vid flera tillfällen sagt att hon vill att näringslivet och det svenska folket ska känna sig delaktiga inför det svenska ordförandeskapet. FAR SRS är naturligtvis intresserade av att förmedla vad revisionsbranschen anser vara viktiga frågor, men hittills har EU-ministern inte bjudit in till någon offentlig dialog.

Det nya EU-fördraget har förmodligen trätt ikraft när Sverige tar över EU:s ordförandeklubba. Enligt fördraget kommer en permanent EU-president att tillsättas. Det innebär att den roll som ordförandelandets regeringschef tidigare har haft kommer att se annorlunda ut framöver. Statsminister Fredrik Reinfeldt blir inte den självklara ledaren inom EU under detta halvår, utan han kommer att få samarbeta med den person som blir EU-president. Vem som gör vad är ännu inte klarlagt och denna rollfördelning diskuterades vid Barrosos Stockholmsbesök.

2009 kan kännas avlägset, men det är inte en dag för tidigt att intensifiera diskussionerna kring klimatfrågan och det svenska ordförandeskapet – och där har FAR SRS, näringslivet och det svenska folket en självklar plats.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...