Innehåll

Balans nr 3 2008

Europa-frågor: 2009 – ett ödesår för EU

År 2009 kommer att vara ett viktigt år för EU. Mycket kommer att hända under året och det krävs en hel del Ja förberedelser innan dess. Under 2009 väljs en ny EU-kommission, det är val till Europaparlamentet, det nya Lissabonfördraget träder (förmodligen) i kraft – och Sverige är ordförandeland under andra halvåret. Det betyder att Sverige under sitt ordförandeskap kommer att få handskas med många förändringar och nya situationer.

I februari besökte EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, Stockholm där han bland annat träffade den svenska regeringen för att framför allt diskutera klimatfrågor och det kommande svenska ordförandeskapet.

Under hösten 2009 kommer förmodligen ett nytt Kyotoavtal slutas. EU:s ambitiösa plan med att minska koldioxidutsläppen ska förhoppningsvis stimulera europeisk industri att bli klimatsmart. Klimathotet har blivit vår tids viktigaste fråga och här är Sverige ett föregångsland. Vad kan vi göra för att förändra den negativa trenden mot en försämrad miljö? Vad gör revisorerna i denna fråga? Är det dags att börja cykla till klienterna? Kanske inte alltid, men små medel som att använda båda sidorna på pappret vid utskrifter kan vara en början. Alla måste ta sitt ansvar, naturligtvis även revisorerna.

Barroso bekräftade att klimatfrågan kommer att stå överst på agendan under det svenska EU-ordförandeskapet. Andra politiska områden som kommer att prioriteras är: jobb, tillväxt och konkurrenskraft, ett tryggare och öppnare Europa, Östersjön och relationerna med närområdet samt EU som global aktör och fortsatt utvidgning. Det här är väldigt generella områden som behöver bli mer konkreta. EU-minister Cecilia Malmström har vid flera tillfällen sagt att hon vill att näringslivet och det svenska folket ska känna sig delaktiga inför det svenska ordförandeskapet. FAR SRS är naturligtvis intresserade av att förmedla vad revisionsbranschen anser vara viktiga frågor, men hittills har EU-ministern inte bjudit in till någon offentlig dialog.

Det nya EU-fördraget har förmodligen trätt ikraft när Sverige tar över EU:s ordförandeklubba. Enligt fördraget kommer en permanent EU-president att tillsättas. Det innebär att den roll som ordförandelandets regeringschef tidigare har haft kommer att se annorlunda ut framöver. Statsminister Fredrik Reinfeldt blir inte den självklara ledaren inom EU under detta halvår, utan han kommer att få samarbeta med den person som blir EU-president. Vem som gör vad är ännu inte klarlagt och denna rollfördelning diskuterades vid Barrosos Stockholmsbesök.

2009 kan kännas avlägset, men det är inte en dag för tidigt att intensifiera diskussionerna kring klimatfrågan och det svenska ordförandeskapet – och där har FAR SRS, näringslivet och det svenska folket en självklar plats.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com