Innehåll

Balans nr 3 2008

Mer om XBRL

Den 10 mars hålls ett XBRL-seminarium i Stockholm. Revisorns syn på XBRL, den internationella utvecklingen och säkerhetsfrågor vid tillämpningen av XBRL är några frågor som kommer att diskuteras.

XBRL står för eXtensible Business Reporting Language och är en öppen global standard för finansiell rapportering. Idén bakom XBRL är att istället för att hantera textblock, som på en webbsida eller i ett pdf-dokument, så förser XBRL informationen med unika märkord, så kallade taggar. Detta innebär att informationen blir läsbar av datorer.

Några av världens största företag har redan börjat rapportera med XBRL.