Innehåll

Balans nr 3 2008

Noteringar: Branschfrågor i fokus i New York

I mitten av januari 2008 arrangerade de sex största internationella revisionsnätverken, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, Grant Thornton och BDO det fjärde årliga symposiet, Global Public Policy Symposium IV, om redovisning och revision i noterade företag. Denna gång i New York. Från Sverige deltog företrädare för revisionsbranschen och Revisorsnämnden.

Syftet var att tillhandahålla ett internationellt forum för utbyte av åsikter om hur man bäst kan samarbeta för att upprätthålla väl fungerande kapitalmarknader samt bidra till förbättringar i kvalitet, tillförlitlighet och tillgänglighet avseende finansiell information.

Den fråga som väckte störst intresse handlade om internationella redovisningsregler. Det fanns ett brett stöd hos alla parter, även amerikanarna, för en utveckling mot att International Financial Reporting Standards (IFRS) blir den redovisningsstandard som allmänt ska tillämpas, bland annat eftersom den är mer principbaserad än us GAAP som är regelstyrd.

Andra frågor som diskuterades var revisionskvalitet, komplexiteten i redovisningsstandarder, ett närmande mellan olika nationella och internationella regelsystem för redovisning och revision samt hur den framtida affärsredovisningen bör se ut.

Urban Engerstedt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...