Innehåll

Balans nr 3 2008

SME/SMP-FRÅGOR: Engagera dig! – och påverka din framtid

Det är bra om du gillar förändringar för det kommer att bli mycket av den ”varan” under den närmsta tiden. Revisionsplikten förändras, vi får lägre krav på aktiekapital i privata aktiebolag, redovisningsregler förenklas, ja listan kan göras lång. Revisions- och redovisningsbranschen står inför en förändring av sällan skådat slag. Genom att även redovisningskonsulter och affärsrådgivare nu kan bli medlemmar i FAR SRS enas en samlad kompetens under samma tak, vilket ger dig som medlem bästa möjliga förutsättning att möta dina kunders framtida behov.

Förändringarna i revisionsplikten kommer att medföra att revisionsuppdraget som generator för tilläggsuppdrag inte längre kan tas för givet. Branschen måste lägga allt större fokus på vad som är bäst för kunden, vilket kommer att medföra större krav på kompetensbredd. Denna bredd kan FAR SRS numera erbjuda!

Det är först och främst de mindre företagen som kommer att beröras av förändringarna och i stor omfattning handlar det om förenklingar (?) inom redovisningsområdet. Det är stort fokus på redovisningsfrågor för tillfället, såväl nationellt som internationellt. Därför är det oerhört glädjande att FAR SRS satsning på redovisningskonsulter fått ett sådant positivt mottagande. Målet var att locka cirka 500 nya medlemmar till redovisningssektionen under det första året, I skrivande stund har 296 redovisningskonsulter redan blivit medlemmar och närmare 300 medlemsansökningar kommer att behandlas på FAR SRS styrelsemöte den 3 mars. Målet har alltså uppnåtts med råge redan efter drygt två månader! Samtliga auktorisationsdagar under våren är så gott som fulltecknade och FAR SRS förslag till standard för redovisningskonsulter har fått ett positivt mottagande av marknaden.

Redovisningskonsulter och revisorer arbetar ofta ”under samma tak” och nu speglar branschorganisationen på ett tydligare sätt de företag som många medlemmar är verksamma vid. Förutsättningarna att ge medlemmar och deras företag ett brett, fullskaligt stöd har förbättrats avsevärt.

Jag ser ett ömsesidigt behov av erfarenhetsutbyte mellan revisorer och redovisningskonsulter. Särskilt stort torde intresset vara hos medlemmar som är verksamma vid revisionsbyråer att ta del av redovisningsbyråernas erfarenheter av att verka utan ”plikt” på den ”fria” marknaden. FAR SRS lokalföreningar är ett naturligt forum för detta erfarenhetsutbyte och erbjuder alla medlemmar en unik mötesplats med lokal förankring samt med stort inflytande på den centrala verksamheten.

Vill du vara med och påverka din framtid? Då ska du engagera dig i ”din” lokalförening!

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...