Innehåll

Balans nr 3 2008

SME/SMP-FRÅGOR: Engagera dig! – och påverka din framtid

Det är bra om du gillar förändringar för det kommer att bli mycket av den ”varan” under den närmsta tiden. Revisionsplikten förändras, vi får lägre krav på aktiekapital i privata aktiebolag, redovisningsregler förenklas, ja listan kan göras lång. Revisions- och redovisningsbranschen står inför en förändring av sällan skådat slag. Genom att även redovisningskonsulter och affärsrådgivare nu kan bli medlemmar i FAR SRS enas en samlad kompetens under samma tak, vilket ger dig som medlem bästa möjliga förutsättning att möta dina kunders framtida behov.

Förändringarna i revisionsplikten kommer att medföra att revisionsuppdraget som generator för tilläggsuppdrag inte längre kan tas för givet. Branschen måste lägga allt större fokus på vad som är bäst för kunden, vilket kommer att medföra större krav på kompetensbredd. Denna bredd kan FAR SRS numera erbjuda!

Det är först och främst de mindre företagen som kommer att beröras av förändringarna och i stor omfattning handlar det om förenklingar (?) inom redovisningsområdet. Det är stort fokus på redovisningsfrågor för tillfället, såväl nationellt som internationellt. Därför är det oerhört glädjande att FAR SRS satsning på redovisningskonsulter fått ett sådant positivt mottagande. Målet var att locka cirka 500 nya medlemmar till redovisningssektionen under det första året, I skrivande stund har 296 redovisningskonsulter redan blivit medlemmar och närmare 300 medlemsansökningar kommer att behandlas på FAR SRS styrelsemöte den 3 mars. Målet har alltså uppnåtts med råge redan efter drygt två månader! Samtliga auktorisationsdagar under våren är så gott som fulltecknade och FAR SRS förslag till standard för redovisningskonsulter har fått ett positivt mottagande av marknaden.

Redovisningskonsulter och revisorer arbetar ofta ”under samma tak” och nu speglar branschorganisationen på ett tydligare sätt de företag som många medlemmar är verksamma vid. Förutsättningarna att ge medlemmar och deras företag ett brett, fullskaligt stöd har förbättrats avsevärt.

Jag ser ett ömsesidigt behov av erfarenhetsutbyte mellan revisorer och redovisningskonsulter. Särskilt stort torde intresset vara hos medlemmar som är verksamma vid revisionsbyråer att ta del av redovisningsbyråernas erfarenheter av att verka utan ”plikt” på den ”fria” marknaden. FAR SRS lokalföreningar är ett naturligt forum för detta erfarenhetsutbyte och erbjuder alla medlemmar en unik mötesplats med lokal förankring samt med stort inflytande på den centrala verksamheten.

Vill du vara med och påverka din framtid? Då ska du engagera dig i ”din” lokalförening!

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se