Innehåll

Balans nr 3 2008

Noteringar: Skatteverket hos skattesektionen

FAR SRS skattesektion har hållit årsmöte med Johan Svanberg, allmänt ombud på Skatteverket (SV) som huvudtalare. Hans uppgift är att ta hand om överklaganden av SV:s beslut. Detta är en något snabbare väg än att gå direkt till domstol – där det krävs prövningstillstånd. Dessutom är det då Skatterättsnämnden (inte en tingsrätt) som yttrar sig. ”Nämnden är mer kvalificerad i skattefrågor” kommenterar han. Skatterättsnämnden är en myndighet under finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor.

Vid årsmötet valdes ny styrelse – omval av samtliga ledamöter: Ernst Forsberg, ÖPwC (ordförande), Christer Andersson, SET, Tommy Björklund, BDO, Magnus Larsson, Deloitte, Peter Linder, KPMG, Helena Robertsson, KPMG, Ann Strömbäck, ÖPwC, och Gunnar Thuresson, Ernst & Young.