Innehåll

Balans nr 3 2008

Noteringar: Uppsatser uppmärksammas i bok

Högskolan i Kristianstad ger för fjärde gången ut en bok med sammanfattningar av det gångna årets kandidat- och magisteruppsatser inom redovisning, revision och företagsstyrning. Uppsatserna behandlar allt från revisionsplikt till val av redovisningsregelverk – K3 eller K4.

– Vi är väldigt stolta över studenternas arbete och vill gärna att fler får ta del av det, säger Pernilla Broberg, dokto rand i revision och en av redak törerna för boken.

Tanken är att samtliga revisionsbyråer ska få ett exemplar, men byråerna i södra Sverige har prioriterats.

– Vi väljer ut en revisor på byrån som vi skickar boken till. Tanken är att den ska komma till en person och inte hamna på en administrativ enhet, säger Pernilla Broberg.

Upplagan är 1 500 exemplar. Institutionen för ekonomi står för tryck- och distributionskostnader. Redaktörer är, förutom Pernilla Broberg, Sven-Olof Collin, professor i företagsstyrning och Torbjörn Tagesson, lektor i redovisning. Den som är intresserad av boken kan vända sig till Pernilla Broberg (institutionen för ekonomi).

Uppsatserna i sin helhet kan laddas ner via länken <http:// eprints.bibl.hkr.se/>.