Innehåll

Balans nr 3 2008

Noteringar: Uppsatser uppmärksammas i bok

Högskolan i Kristianstad ger för fjärde gången ut en bok med sammanfattningar av det gångna årets kandidat- och magisteruppsatser inom redovisning, revision och företagsstyrning. Uppsatserna behandlar allt från revisionsplikt till val av redovisningsregelverk – K3 eller K4.

– Vi är väldigt stolta över studenternas arbete och vill gärna att fler får ta del av det, säger Pernilla Broberg, dokto rand i revision och en av redak törerna för boken.

Tanken är att samtliga revisionsbyråer ska få ett exemplar, men byråerna i södra Sverige har prioriterats.

– Vi väljer ut en revisor på byrån som vi skickar boken till. Tanken är att den ska komma till en person och inte hamna på en administrativ enhet, säger Pernilla Broberg.

Upplagan är 1 500 exemplar. Institutionen för ekonomi står för tryck- och distributionskostnader. Redaktörer är, förutom Pernilla Broberg, Sven-Olof Collin, professor i företagsstyrning och Torbjörn Tagesson, lektor i redovisning. Den som är intresserad av boken kan vända sig till Pernilla Broberg (institutionen för ekonomi).

Uppsatserna i sin helhet kan laddas ner via länken <http:// eprints.bibl.hkr.se/>.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...