Innehåll

Balans nr 3 2008

Noteringar: Läs Insight – på nätet

Insight, en tidning utgiven av International Accounting Standards Board, kan laddas ner på nätet: <www.iasb.org>. Tidningen ska under 2008 göras mindre teknisk, dvs. lättare att läsa för icke-redovisare. I senaste numret kan man bland annat läsa om erfarenheterna av EU:s införande av IFRS.