Balans nr 3 2008

Profil i Balans: Hon var en av de första i redovisningssektionen

Karin Prytz: Det är stimulerande att vara redovisningskonsult

– Det är roligt att vara redovisningskonsult. Jätteroligt. Det menar Karin Prytz som arbetar som redovisningskonsult på Deloitte i Östersund. Hon var en av de tre första redovisningskonsulterna som blev medlemmar i FAR SRS redovisningssektion och valdes in redan i december förra året.

Jag är väl lite av en siffernörd. Det är tillfredsställande när det stämmer på slutet. Då känner jag mig nöjd, säger Karin Prytz och skrattar.

Karin Prytz är relativt ny inom yrkeskategorin redovisningskonsulter. När hon kom till Deloitte i Östersund 2002 för att arbeta som redovisningskonsult hade hon runt 20 års erfarenhet av ekonomiarbete i bagaget. Hon började sin karriär inom bankvärlden och har även arbetat med redovisning inom statlig sektor, drivit egen verksamhet samt arbetat som ekonomichef under flera år. Senaste uppdraget innan hon kom till Deloitte var som vice vd på Hundskolan i Sollefteå AB, där man bland annat födde upp och tränade ledarhundar för synskadade. Den breda erfarenheten, menar hon, är en stor fördel i hennes arbete som redovisningskonsult. Inte minst i kontakten med kunderna.

– Jag vet hur företagarens situation ser ut och hur en företagare tänker. Som ekono michef har jag dragit siffror för styrelsen och jag vet hur viktigt det är med en bra redovis ning så att man kan följa verksamheten, och vara trygg med uppföljningen av företagets ekonomi, säger Karin Prytz.

Hon trivs utmärkt i rollen som redovisningskonsult.

– Det är varierande och stimulerande, helt enkelt jätteroligt. Ena dagen arbetar jag med det lilla företaget och andra dagen arbetar jag kanske med ett större företag med internationell anknytning. Varje kund är en utmaning. Man måste tänka till och lägga upp redovisningen på ett bra sätt som är anpassat efter just det företaget. Det är verkligen spännande.

Flyttade från Sollefteå

Karin Prytz är 47 år och bor tillsammans med sin man samt en av två söner på Frösön utanför Östersund. Hon kommer från början från Sollefteå, men arbetet har fört henne till olika platser i Sverige. Att familjen till slut hamnade i Östersund beror på att maken fick ett jobberbjudande som han tackade ja till. Efter några år bestämde sig Karin Prytz för att flytta efter och det var då hon började på Deloitte. Sin lediga tid tillbringar hon gärna bland växterna i familjens växthus eller i fjällstugan.

balans08_3_17

– Det är mina andningshål, säger hon. På frågan vad hon skulle satsa på om hon var tvungen att byta yrkesbana svarar hon:

– Då skulle jag starta en handelsträdgård.

Deloitte är den största aktören inom redovisning i Jämtland. På avdelningen accounting arbetar idag runt 45 redovisningskonsulter. Bland kunderna finns allt från små företag till stora kedjor som vill ha hjälp med löpande redovisning och rapportering. Totalt arbetar cirka 80 personer med olika redovisnings- och lönetjänster.

Vill utveckla tjänster

Karin Prytz har varit involverad i arbetet med att utveckla och förbättra Deloittes redovisningstjänster. Och det är just detta, att utveckla redovisningsuppdragen, som hon brinner särskilt för.

– Det är viktigt att få ett bra flöde i redo visningen, så att den kan vara ständigt aktuell. Elektronisk fakturahantering är ett sätt att uppnå det, något som jag arbetar en hel del med att införa för olika kunder. Då handlar det också om att se över hur företagen hanterar sina leverantörsfakturor på ett effektivt sätt. I slutändan handlar det om att i god tid få fram en bra rapport som uppfyller kundens behov av information.

Karin Prytz menar att redovisningskonsulternas vardag har förändrats en hel del de senaste åren. Till det bättre, anser hon.

– Det handlar mer och mer om att tolka siffrorna än att skapa dem. Det är ett steg vidare, att kunna förmedla till företaget vad siffrorna står för.

En av de vanligaste frågorna hon får från sina kunder är om företaget har råd, exempelvis att anställa fler, göra investeringar eller att ta ut mer i utdelning. Då gäller det att kunna förklara vad som döljer sig bakom siffrorna, och konsekvenserna av olika alternativ.

Att redovisningskonsulter nu kan bli medlemmar i FAR SRS, genom etablerandet av en redovisningssektion, ser Karin Prytz som en milstolpe.

– Vi får en tydligare yrkesidentitet och det känns bra att ha en stor branschorganisation i ryggen. Redovisningstjänsterna får allt större betydelse, inte minst med tanke på revisionspliktens avskaffande. Traditionellt sett har vi tagit ett steg tillbaka och ställt oss bakom revisorn och inte ”vågat” ta kom plexa frågor. Nu är det dags att vi redovisningskonsulter kliver fram och står upp för det vi gör, säger Karin Prytz.

Eftersom figuren på sidan 17 beskriver FAR SRS medlemskår per den 30 november 2007 finns varken Karin Prytz eller någon annan redovisningskonsult med i den. Men ansökningarna om medlemskap strömmar in och om trenden håller i sig kommer redovisningskonsulterna sannolikt att utgöra en relativt stor andel av kåren på några års sikt.

Framtiden ser ljus ut

Hon menar att redovisningskonsulterna har framtiden för sig och att utvecklingschanserna är goda.

– Den senaste tiden har det varit ett ökat fokus på redovisningstjänster och det finns tydliga karriärvägar, på samma sätt som det finns för revisorer. Det är helt klart en framtidsbransch. Jag tror att vi kommer att få en mer tydlig och utvecklad roll som ekonomikonsulter. Det handlar om så mycket mer än bara redovisning för företagen, exempelvis att tolka och utveckla siffrorna och vara företagarnas bollplank i ekonomiska frågor.

Hon hoppas att redovisningskonsulterna, i likhet med revisorerna, inom en snar framtid ska vara kvalitetskontrollerade.

– Här har FAR SRS en viktig roll att fylla. Det är viktigt att redovisningskonsulterna också blir kvalitetssäkrade. Det skulle bli en tydlig kvalitetsstämpel gentemot marknaden.

Att Karin Prytz brinner för sitt yrke och för att utveckla branschen råder det inga tvivel om. Hon var med om att bygga upp FAR SRS redovisningssektion och har nu en plats i sektionens styrelse.

– Det är spännande. Det händer mycket i branschen, säger hon.

Pernilla Halling