Balans nr 3 2008

Auktorisationsdagar: Fullsatt på auktorisation för redovisningskonsulter

319 medlemmar i FAR SRS är nu auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS. I slutet av januari och början av februari anordnade FAR SRS auktorisationsdagar i Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Umeå och Malmö. Intresset var mycket stort och samtliga dagar var fulltecknade. Auktorisationsdagarna innehåller bland annat information om FAR SRS och den nya redovisningsstandarden RedS.

Det är premiär. Det är urpremiär. När dagen är slut kommer vi att ha 87 redovisningskonsulter som kan titulera sig auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS, sa Tomas Borgström, ordförande i FAR SRS redovisningssektion när han hälsade alla välkomna till den första auktorisationsdagen som hölls i Göteborg den 28 januari.

Enligt deltagarlistan arbetar de flesta på någon revisionsbyrå, antingen som redovisningskonsult eller som revisor.

– Hur många av er är nya medlemmar i FAR SRS? frågade Tomas Borgström.

Runt hälften av deltagarna sträckte upp handen. Övriga var revisorer som även arbetar med redovisning och därför vill kunna använda titeln auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS.

FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström informerade om organisationen och om utvecklingen i branschen.

– För mig finns det bara en bransch revisions- och redovisningsbranschen. Jag säger aldrig bara revisions- eller redovis ningsbranschen, sa Dan Brännström.

Dan Brännström betonade att en viktig uppgift för FAR SRS är att tydliggöra branschens produkter och tjänster. Han påpekade att det i dagsläget är många som inte kan skilja på en redovisningskonsult och en revisor och att många småföretagare kallar redovisningskonsulten för ”min revisor”.

– Vi måste gå ut och tydliggöra vad vår bransch sysslar med, sa Dan Brännström.

Intresset för auktorisationsdagarna har varit mycket stort och samtliga fem auktorisationsdagar i den första omgången var fulltecknade.

Bra med redovisningsstandard

Vad är då skälet till att bli medlem i FAR SRS redovisningssektion och genomgå en auktorisationsdag?

Bland deltagarna i Göteborg nämndes bland annat att ”det känns bra att tillhöra en så stor organisation”, och att det ska bli spännande att ”se vad FAR SRS kan erbjuda mig som redovisningskonsult”. Ett starkt vägande skäl för många var att FAR SRS har tagit fram Redovisningsstandard i Sverige (Reds).

Lotta Jörgensen, redovisningskonsult på Grant Thornton i Helsingborg, och Kristina Lilja, redovisningskonsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm, som har arbetat med att ta fram Reds, informerade om den nya standarden. Reds kommer att utgöra norm för hur en auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS ska arbeta och syftet är att nå en högre och jämnare kvalitet på redovisningstjänsterna. Den ska dock inte betraktas som en motsvarighet till Revisionsstandard i Sverige (RS).

– Tanken är att Reds ska vara vägledande för alla redovisningskonsulter, vad vi ska rätta oss efter och vad vi ska leverera, sa Lotta Jörgensen.

RedS ska tillämpas från halvårsskiftet

Reds kommer att levereras till samtliga medlemmar i redovisningssektionen i tryckt form och förhoppningen är att den ska börja tillämpas från halvårsskiftet.

Redovisningssektionens chef, Caisa Drefeldt, talade om nyheter inom redovisningsområdet. Hon berättade även att hon vill starta en ”helpdesk” dit medlemmar i redovisningssektionen kan vända sig och få hjälp med komplicerade redovisningsfrågor.

Lars Lejdborg, vice ordförande i redovisningssektionen, informerade om vilka utbildningsmöjligheter som kommer att erbjudas sektionens medlemmar.

Tomas Borgström avslutade premiärdagen med att betona att det handlar om en bransch för förtroende. Han påpekade också att alla medlemmar i FAR SRS ska följa de yrkesetiska reglerna.

– Vi ska alltid jobba med kundens intresse i fokus, sa han.

Premiärdagen avslutades med diplomutdelning och skumpa.

Pernilla Halling