Innehåll

Balans nr 4 2008

Noteringar: Konsulter hjälper OMX att granska

Efter att Övervakningspanelen avskaffades förra året ansvarar Stockholmsbörsen/OMX och Nordic growth market (NGM) för att de noterade bolagens årsredovisningar överensstämmer med lag och god redovisningssed. Finansinspektionen (FI) har dock det övergripande ansvaret. Tudelningen är en unik svensk modell. I övriga Europa är det motsvarigheten till FI som ensamt bär ansvaret. En tågordning som FI numera förespråkar.

– Man hänvisar till ägarbytet av OMX, förklarar Anders Ackebo, chef för Stockholms börsens övervakning. Han ser inga problem med att börserna, oberoende av ägare, står för granskning.

OMX har sedan tidigare en enhet som svarar för övervakning dels av handel, dels av bolag.

– Vi är duktiga på över vakning och har bra rutiner, förklarar Anders Ackebo och tillägger att man tar hjälp av utomstående IFRS-experter för att granska företagens redovisning. Dessa är dock konsulter till OMX som i sin tur fattar beslut och kommunicerar eventuella sådana till företagen. Detta skiljer dagens modell från tidigare då Panelen både granskade och hade kontakten med företagen.

Peter Malmqvist och Rolf Rundfelt – båda ingick i Panelen – var de utomstående konsulter som anlitades för granskning av 2006 års redovisningar. Hos OMX finns ytterligare fyra personer som arbetar med dessa frågor. Inför det jobb som ska göras med 2007 års redovisningar har man även gått ut till revisionsbyråer och frågat efter IFRS-kunniga personer. En sådan har kontrakterats för en begränsad tid. Och det kan enligt Anders Ackebo bli fråga om ytterligare någon person. Han vill dock inte avslöja några namn. Varför inte?

– Det är börsen som gör bedömningarna och bär ansvaret inför bolagen, inte experterna.

Anders Ackebo förklarar att inför beslut så har man också skapat möjlighet att lyssna till ”ett litet råd med personer som är duktiga på redovisning”. Han vill inte avslöja några namn här heller men säger att det rör sig om välrenommerade personer ”med kvalificerad erfarenhet från finansiell rapportering”.

2006 granskades mellan 60 och 70 årsredovisningar. Till detta kommer cirka 20 ettårsuppföljningar av bolag som noterats under 2006. De iakttagelser som gjorts faller inom ramen för tre kategorier (grupperna var ungefär lika stora):

 1. Iakttagelser som inte kräver ytterligare åtgärder.

 2. Iakttagelser som ”inte är riktigt bra” och kräver åtgärder i nästa årsredovisning.

 3. Iakttagelser som kräver ett svar från bolaget och där börsen sedan tar ställning till eventuella åtgärder.

– Som en sista åtgärd kan ärendet tas upp i Börsens disciplinnämnd. Där förekom mer det dock sällan redovisningsfrågor, säger Anders Ackebo.

I alla dessa fall sänder OMX ut brev till företagen. Från och med granskningen av 2007 års redovisningar så kommer brev även att sändas till de företag som ska granskas, för att meddela att en granskning är på gång.

– Det är meningen att alla bolag ska granskas minst en gång under en femårsperiod, förklarar Anders Ackebo.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...