Innehåll

Balans nr 4 2008

Noteringar: Ska redovisare genomgå prov för auktorisation?

Den som vill bli auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS behöver inte genomgå något prov. Det som krävs är att han/hon uppfyller inträdeskraven i FAR SRS samt deltar i en så kallad auktorisationsdag.

På www.tidskriftenbalans.se har Balans läsare svarat på frågan ”Anser du att redovisningskonsulter (likt revisorer) ska genomgå ett prov före auktorisation?”.

Hela 76 procent har svarat ja på frågan och 19 procent har svarat nej. 6 procent har svarat vet ej.

– Frågan om ett eventuellt prov har i olika sammanhang varit uppe för diskussion i redovisningssektionens styrelse. Det finns både för- och nackdelar med ett prov samtidigt som det är en fråga om resurser, säger Tomas Borgström, ordförande i FAR SRS redovisnings sektions styrelse.

Han tillägger:

– Vi tar givetvis till oss frågeresultatet i vårt fortsatta arbete med att utveckla auktorisationen och redovisningssektionen.

balans08_04_9

76 procent av de svarande på ”månadens fråga” anser att redovisningskonsulter ska genomgå ett prov före auktorisation.