Innehåll

Balans nr 4 2008

Noteringar: Ska redovisare genomgå prov för auktorisation?

Den som vill bli auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS behöver inte genomgå något prov. Det som krävs är att han/hon uppfyller inträdeskraven i FAR SRS samt deltar i en så kallad auktorisationsdag.

På www.tidskriftenbalans.se har Balans läsare svarat på frågan ”Anser du att redovisningskonsulter (likt revisorer) ska genomgå ett prov före auktorisation?”.

Hela 76 procent har svarat ja på frågan och 19 procent har svarat nej. 6 procent har svarat vet ej.

– Frågan om ett eventuellt prov har i olika sammanhang varit uppe för diskussion i redovisningssektionens styrelse. Det finns både för- och nackdelar med ett prov samtidigt som det är en fråga om resurser, säger Tomas Borgström, ordförande i FAR SRS redovisnings sektions styrelse.

Han tillägger:

– Vi tar givetvis till oss frågeresultatet i vårt fortsatta arbete med att utveckla auktorisationen och redovisningssektionen.

balans08_04_9

76 procent av de svarande på ”månadens fråga” anser att redovisningskonsulter ska genomgå ett prov före auktorisation.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...