Balans nr 4 2008

Noteringar: På linjen

Mikael Eriksson, vd Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC). Just nu pågår en landsomfattande annonskampanj där ÖPwC säger sig vara en ”visionsbyrå”.

Vad menar ni med att ÖPwC är en ”visionsbyrå”?

– Huvudbudskapet i kampanjen är att vi kan hjälpa våra kunder att nå sina mål och visioner. Detta oavsett om det gäller att ta hand om ekonomifunktioner eller att vara rådgivare för att arbeta fram strategier för framtiden.

Vem/vilka hoppas ni nå genom annonskampanjen?

– Kampanjens målgrupp är våra egna kunder men naturligtvis även nya kunder som vill få stöd på olika sätt för att, utifrån sina individuella förutsättningar, på bästa sätt nå sina mål och visioner.

Hur länge kommer kampanjen att pågå?

– Kampanjen är uppbyggd i olika steg och vi planerar att den kommer att fortgå under 2008 i sin nuvarande skepnad.