Innehåll

Balans nr 4 2008

Noteringar: Dragkamp om redovisningskonsulter

Nu vässar vi argumenten! utropar Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) på organisationens hemsida. ”Genom en massiv annonskampanj lyfter vi nu fram SRF-auktorisationen och den kompetens som de SRF-auktoriserade redovisningskonsulterna besitter” förklarar organisationen.

Det är med anledning av att revisionsplikten avskaffas och att FAR SRS möjliggjort för redovisningskonsulter att bli medlemmar som SRF under mars månad genomfört en stor annonskampanj i Dagens industri samt en rad facktidningar.

Budskapet är enkelt: Med avskaffad revisionsplikt för mindre bolag blir tiderna bättre – under förutsättning att företagen anlitar en SRF-auktoriserad redovisningskonsult ”som står för korrekta räkenskaper och dessutom kan vara aktiv i utvecklingen av företaget”.

Man kan dock fråga sig hur intresserade företagen är av att SRF uttrycker sin ilska över att redovisningskonsulter nu även kan auktoriseras inom FAR SRS.

”Tro inte att vi stillasittande kommer att se på när revisorsorganisationen försöker rekrytera medlemmar som borde tillhöra SRF:s organisation” skriver Mats Dahlberg, verkställande direktör hos SRF, i en broschyr om kampanjen.

Vad anser FAR SRS?

– Jag har ingen annan kommentar än att vi måste finna former för samverkan mellan SRF och FAR SRS. Siktet måste vara inställt på en gemensam organisation. Alla kunder och intressenter vinner på att branschen har en gemensam plattform för kvalitet och utveckling. I längden är detta det bästa som kan hända våra medlemmar, säger Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...