Innehåll

Balans nr 4 2008

Noteringar: Dragkamp om redovisningskonsulter

Nu vässar vi argumenten! utropar Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) på organisationens hemsida. ”Genom en massiv annonskampanj lyfter vi nu fram SRF-auktorisationen och den kompetens som de SRF-auktoriserade redovisningskonsulterna besitter” förklarar organisationen.

Det är med anledning av att revisionsplikten avskaffas och att FAR SRS möjliggjort för redovisningskonsulter att bli medlemmar som SRF under mars månad genomfört en stor annonskampanj i Dagens industri samt en rad facktidningar.

Budskapet är enkelt: Med avskaffad revisionsplikt för mindre bolag blir tiderna bättre – under förutsättning att företagen anlitar en SRF-auktoriserad redovisningskonsult ”som står för korrekta räkenskaper och dessutom kan vara aktiv i utvecklingen av företaget”.

Man kan dock fråga sig hur intresserade företagen är av att SRF uttrycker sin ilska över att redovisningskonsulter nu även kan auktoriseras inom FAR SRS.

”Tro inte att vi stillasittande kommer att se på när revisorsorganisationen försöker rekrytera medlemmar som borde tillhöra SRF:s organisation” skriver Mats Dahlberg, verkställande direktör hos SRF, i en broschyr om kampanjen.

Vad anser FAR SRS?

– Jag har ingen annan kommentar än att vi måste finna former för samverkan mellan SRF och FAR SRS. Siktet måste vara inställt på en gemensam organisation. Alla kunder och intressenter vinner på att branschen har en gemensam plattform för kvalitet och utveckling. I längden är detta det bästa som kan hända våra medlemmar, säger Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS.