Innehåll

Balans nr 4 2008

Noteringar: Aktuellt från skadenämnden

Kolumnen ”Aktuellt från skadenämnden” kommer regelbundet att ta upp och informera om det arbete skadenämnden utför samt upplysa om de försäkringsområden som är mest skadedrabbade. Att öka medvetenheten är en viktig del i det skadeförebyggande arbetet.

Försäkringsfrågor rörande FAR SRS medlemmar och deras företag är ett av de områden som FAR SRS arbetar med. Tanken är att se till att FAR SRS medlemmar erbjuds de bästa försäkringarna på marknaden men också att arbeta med skadeförebyggande åtgärder. För att på ett så bra sätt som möjligt sätta oss in i den skadeproblematik som finns har vi bildat FAR SRS skadenämnd.

Skadenämnden består av representanter från FAR SRS, medlemsföretagen, försäkringsbolaget Länsförsäkringar samt försäkringsförmedlaren Aon Sweden AB. Vi träffas några gånger om året och diskuterar då skadehändelser som skett samt tar upp trender, nya regler och förändringar i lagstiftningen som rör medlemmar.

Som en del i detta arbete kommer vi att regelbundet rapportera utifrån de skademöten som hålls. Det kommer att ske i form av en kolumn i Balans, under namnet Aktuellt från skadenämnden. Tanken är att öka riskmedvetenheten och uppmärksamma alla på de vanligaste misstag som görs. För att detta ska bli så bra som möjligt vill vi även gärna engagera er. Har ni kommentarer och/eller frågor som ni tycker att vi borde ta upp till diskussion i skadenämnden eller skriva om här i forumet ber vi er kontakta oss på farsrsskadenamnd@aon.se.

Frågor som kommer att tas upp kan exempelvis röra sig om en ny lagstiftning som resulterar i en ökad mängd skador inom ett specifikt område.

Det vi vill uppmärksamma er på denna gång är utdelningsberäkningar. Vi har ett antal skador som inträffat på grund av felberäkningar. Som exempel kan nämnas ett fall där en revisor fått i uppdrag av en fåmansföretagare att beräkna hur hög lön han måste ta ut för att tillgodogöra sig löneunderlagets utdelning. Revisorn gjorde beräkningen men tog därvid inte hänsyn till att löneunderlaget förändras då den egna lönen höjs. I och med detta kom uppdragsgivaren att ta ut ett antal tusenlappar för lite, vilket i sin tur resulterade i en skattesmäll.

Med detta vill vi avslutningsvis uppmana er att alltid gå igenom de beräkningar som ni gör, även de enkla. Tänk på att det är större risk att enkla och rutinmässiga beräkningar blir fel. De svåra beräkningarna kontrolleras ofta en gång extra.

FAR SRS Skadenämnd Tove Hellerup

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...