Innehåll

Balans nr 4 2008

Noteringar: SIDA har utrett oegentligheter

I höstas presenterade Riksrevisionen rapporten ”Oegentligheter inom bistånd” om SIDA:s stöd till enskilda organisationer. Av rapporten framkommer att det rådde oordning i projekten, speciellt vad avsåg räkenskaperna, samt att det förekommit oegentligheter i fem fall och allvarliga indikationer på oegentligheter i ytterligare två fall. SIDA fick kritik för att detta inte upptäckts i det interna kontrollsystemet. Totalt granskades 15 biståndsprojekt i fyra länder i Afrika.

Med anledning av detta har SIDA genomfört en omfattande åtgärdsplan, bland annat har man gjort en oberoende utredning. Enligt denna finns det flera missförstånd i Riksrevisionens rapport. Utredningen tillbakavisar att biståndsmedel ska ha missbrukats. Däremot konstateras att det rådde oreda i räkenskaperna i flera fall. Det var dock endast i två fall man hittade oegentligheter. Det ena fallet gäller en revisor som inte fullgjort sin granskning och det andra gäller pengar (26 000 kr) som rapporterats som förbrukade till SIDA men behållits inom organisationen. Rapporten ”Utredning av misstänkta oegentligheter/fel i biståndsprojekt” finns att hämta på www.sida.se.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...