Innehåll

Balans nr 4 2008

Noteringar: Säljer IT-säkerhet?

Om ”New market opportunities in privacy” talade Pernilla Borg från Ernst & Young vid en internationell konferens om IT och säkerhet som hölls i Stockholm i mars. Konferensen anordnades av ISACA, en intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IT-området.

Pernilla Borg är ledamot av projektet European Privacy Seal (EuroPriSe) som finansieras av bland andra Ernst & Young och EU-kommissionen.

Inom ramen för projektet utvärderas marknadspotentialen för ett europeiskt sigill för persondataskydd. Man undersöker om ”IT-produkter och IT-baserade tjänster möter de krav på persondataskydd som uppställs i europeiska regler för personlig integritet”.

– Vi undersöker om det finns en marknad för certifiering, dvs. en märkning som visar att en IT-produkt eller tjänst uppfyller kraven i EU-direktivet om skydd för personuppgifter, förklarar Pernilla Borg och tillägger att certifiering ger konkurrensfördelar.

Tio pilotcertifieringar håller på att startas runt om i Europa – bland annat i Sverige. Projektet ska vara avslutat vid kommande årsskifte.