Innehåll

Balans nr 4 2008

Noteringar: Säljer IT-säkerhet?

Om ”New market opportunities in privacy” talade Pernilla Borg från Ernst & Young vid en internationell konferens om IT och säkerhet som hölls i Stockholm i mars. Konferensen anordnades av ISACA, en intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IT-området.

Pernilla Borg är ledamot av projektet European Privacy Seal (EuroPriSe) som finansieras av bland andra Ernst & Young och EU-kommissionen.

Inom ramen för projektet utvärderas marknadspotentialen för ett europeiskt sigill för persondataskydd. Man undersöker om ”IT-produkter och IT-baserade tjänster möter de krav på persondataskydd som uppställs i europeiska regler för personlig integritet”.

– Vi undersöker om det finns en marknad för certifiering, dvs. en märkning som visar att en IT-produkt eller tjänst uppfyller kraven i EU-direktivet om skydd för personuppgifter, förklarar Pernilla Borg och tillägger att certifiering ger konkurrensfördelar.

Tio pilotcertifieringar håller på att startas runt om i Europa – bland annat i Sverige. Projektet ska vara avslutat vid kommande årsskifte.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...