Innehåll

”Det är lättare att påverka Europaparlamentet än den svenska riksdagen.” Det framhöll Europaparlamentarikern Charlotte Cederschiöld (m) vid ett möte med FAR SRS i mars om det arbete som professionen bedriver på Europanivå. Hon betonade att det går att påverka EU:s lagstiftning och att branschen bör ta alla chanser att göra det.

I dagsläget är det ett 15-tal medlemmar inom FAR SRS som regelbundet deltar i möten hos den europeiska motsvarigheten FEE (Fédération des Experts Comptables Européens) i Bryssel. Dessa personer samlades nu för första gången för att berätta om sitt Europaarbete och utbyta erfarenheter. Det är ett tidskrävande arbete att ingå i en arbetsgrupp inom FEE, men samtidigt viktigt för att ge inspiration till det arbete som pågår inom FAR SRS. Och för den som är aktiv och har bra argument finns stora möjligheter att påverka FEE, som i sin tur har stor påverkan på EU:s beslut.