Innehåll

Balans nr 4 2008

Debatt: Auktorisation måste garantera redovisares kompetens

Två svar till Annelie Norkvist:

I förra numret av Balans ansåg redovisningskonsuit Annelie Norkvist att det måste finnas något som garanterar att auktoriserade redovisningskonsulter kan det som de utger sig för att kunna. Caisa Drefeldt, chef för FAR SRS redovisningssektion, svarar här att kvalitetskontrollen av redovisare ska komma igång till hösten. Linda Hansson, sakkunnig vid Polismyndigheten i Östergötlands län, skriver att auktorisation och hög kompetens hos redovisare är av än större betydelse nu när revisionsplikten avskaffas.

Annelie Norkvist efterlyser att ytterligare krav ska ställas på nya FAR SRS-medlemmar som är auktoriserade redovisningskonsulter. Bland annat skriver hon att den som idag vill bli auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS måste genomgå en utbildningsdag men inte avlägga något prov. Hon menar att detta inte räcker utan att auktorisationen, för att höja kvalitén och för att fylla titeln med reellt innehåll, ska inkludera kunskapstest och/eller specifika utbildningskrav. Hon framhåller att även de som redan antagits idag bör underkastas en kvalitetskontroll samt att de krav som ställs i de övergångsregler som FAR SRS har fram till 2010 kan uppfattas som ”slappa”.

Kvalitetskontroll för auktoriserade redovisningskonsulter är en självklarhet. Detta är ett mycket viktigt arbete inom FAR SRS. Alla auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS kommer i enlighet med

FAR SRS stadgar att genomgå kvalitetskontroller fortlöpande precis som andra medlemmar inom organisationen. Detta är inte något som enbart kommer att tillämpas långt fram i tiden utan arbetet med systematisk kvalitetskontroll påbörjas redan till hösten.

Utöver kvalitetskontrollen så ställs det krav på fortbildning för alla FAR SRS-medlemmar. Av de yrkesetiska reglerna, regel nummer 6, framgår att alla medlemmar ska upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning. I anvisningarna till denna regel kan man läsa: ”Med den snabba samhällsutvecklingen och de förväntningar och krav som ställs på en FAR SRS-medlem är det nödvändigt att medlemmen också deltar i strukturerad vidareutbildning.”

När det gäller de övergångsregler, som Annelie menar kan uppfattas som slappa, vill jag peka på några saker. För att bli ny medlem i FAR SRS ska två befintliga medlemmar tillstyrka att en sökande är väl lämpad att antas som ny medlem. Detta krav gäller alla som ansöker om medlemskap. Att vara referent i en ansökan innebär ett ansvar när man går i god för den nya medlemmen. För att bli medlem ska man dessutom vara känd för redbarhet och i övrigt bedömas vara lämplig.

Det är mycket spännande att se det ökade intresset för kvalitet och vidareutbildning. Jag har bland annat noterat det på FAR SRS auktorisationsdagar. Det bådar gott!

Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor samt chef för FAR SRS redovisningssektion.