Balans nr 5 2008

Noteringar: Det var då...

När förvaltningsrevisionen utvidgades

Förvaltningsrevisionen debatterades på FAR-dagen 1981. ”Sällan har så stort intresse ägnats ett område” konstaterade Balans. En panel diskuterade FAR revisionskommittés utkast till rekommendationer om förvaltningsrevision – som innebar en utvidgning. En fråga var om det enligt aktiebolagslagen är en plikt för företagsledningen att ha ett bra system för planering och kontroll samt att ha en god uppfattning om vilka risker företaget är utsatt för i sin verksamhet. Bertil Edlund deltog i debatten från revisorskåren. Han påpekade att få företagsledare ”borde vara tveksamma till kravet på att de skall ägna sig åt planering och kontroll. Risken är snarare att revisorerna ställer överdrivna krav på formalism när det gäller planeringsinstrument”. Paul Berger, Kommerskollegium (dåtidens tillsynsmyndighet för revisorer) såg ett principiellt problem med utvidgad förvaltningsrevision; ”Om man bestämmer sig för att revisorn skall granska företagsledningens system för planering och kontroll, kommer man genast in på frågan om revisorn kan, så som idag sker i stor utsträckning, hjälpa till med utformningen av systemen ... Här föreligger en konflikt ...”

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...