Innehåll

Balans nr 5 2008

Noteringar: Muslimska banker snart i Sverige?

KPMG har av tidningen Euro-money utsetts till 2008 års Best Islamic assurance and advisory servicesprovider det vill säga bästa rådgivare inom muslimska finansiella produkter. Det här är ett växande fält med många spelare och mycket pengar involverade. Globalt räknar man med att det finns cirka 1,6 miljarder muslimer och det finns nästan 300 islamiska finansiella institutioner. London är centrum för dessa affärer i Europa. Dubai, Bahrain och Kuala Lumpur i Malaysia är andra sådana finansiella center.

– I London startade de första muslimska bankerna för cirka fem år sedan. Idag finns det över 20. Och nästan lika många i USA, berättar Anders Bäckström hos KPMG i Stockholm.

– I Sverige finns inga direkta muslimska banker vilket bland annat ställer till problem för troende muslimer som vill äga sitt boende. De är hänvisade till hyresrätter, förklarar Anders Bäckström och fortsätter:

– Enligt sharia [den islamiska rätten] är det inte tillåtet att betala ränta. Så en rad alternativa produkter har utvecklats. Den som vill låna för att köpa en bostad kan exempelvis låta banken köpa fastigheten som i sin tur hyr ut den, förklarar Anders Bäckström.

Hittills säger han att man inte fått gehör från Finansinspektionen när frågan om svenska islamiska finansiella produkter tagits upp. Det har gällt företag som funderat på etablering här i landet men som avstått på grund av att sharia inte kan tillämpas.

Faktum är att Finansinspektionen håller på med en intern förstudie om vilka problem som kan uppstå i förhållande till banklagen ifall den muslimska religiösa lagen tillämpas. Bland annat tittar man på vilka lagändringar som krävs för att möjliggöra denna typ av bank.