Innehåll

Balans nr 5 2008

Noteringar: Muslimska banker snart i Sverige?

KPMG har av tidningen Euro-money utsetts till 2008 års Best Islamic assurance and advisory servicesprovider det vill säga bästa rådgivare inom muslimska finansiella produkter. Det här är ett växande fält med många spelare och mycket pengar involverade. Globalt räknar man med att det finns cirka 1,6 miljarder muslimer och det finns nästan 300 islamiska finansiella institutioner. London är centrum för dessa affärer i Europa. Dubai, Bahrain och Kuala Lumpur i Malaysia är andra sådana finansiella center.

– I London startade de första muslimska bankerna för cirka fem år sedan. Idag finns det över 20. Och nästan lika många i USA, berättar Anders Bäckström hos KPMG i Stockholm.

– I Sverige finns inga direkta muslimska banker vilket bland annat ställer till problem för troende muslimer som vill äga sitt boende. De är hänvisade till hyresrätter, förklarar Anders Bäckström och fortsätter:

– Enligt sharia [den islamiska rätten] är det inte tillåtet att betala ränta. Så en rad alternativa produkter har utvecklats. Den som vill låna för att köpa en bostad kan exempelvis låta banken köpa fastigheten som i sin tur hyr ut den, förklarar Anders Bäckström.

Hittills säger han att man inte fått gehör från Finansinspektionen när frågan om svenska islamiska finansiella produkter tagits upp. Det har gällt företag som funderat på etablering här i landet men som avstått på grund av att sharia inte kan tillämpas.

Faktum är att Finansinspektionen håller på med en intern förstudie om vilka problem som kan uppstå i förhållande till banklagen ifall den muslimska religiösa lagen tillämpas. Bland annat tittar man på vilka lagändringar som krävs för att möjliggöra denna typ av bank.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...