Innehåll

Balans nr 5 2008

Noteringar: Ny vd på SRF

Den 1 april tillträdde Benny Wedberg som ny vd på Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF). Han har arbetat på SRF sedan augusti 2005 och varit vice vd sedan årsskiftet 2007/08. Benny Wedberg efterträder Mats Dahlberg som nu blir kvalitetsansvarig samt ansvarig för ISO-certifleringen.