Innehåll

Balans nr 5 2008

Noteringar: Intensiv debatt om branschen

150 revisorer, redovisningskonsulter, bankfolk och representanter från företag samt Skatteverket samlades nyligen i Skellefteå för att tala om branschens framtid.

Programmet var späckat och j inleddes av Bengt Skough, FAR SRS, följd av en paneldebatt där bland annat han ingick tillsammans med Fredrik Dahlberg, vice ordförande i Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF). Middag och underhållning följde.

Temat för kvällen var ”sista natten med gänget” och inbjudan hade illustrerats med amerikanska bilar från 1950-talet.

– Ska vi alltså klaga över att revisionsplikten försvinner. Nej absolut inte! utbrast Anders Hettinger, revisor hos Deloitte i Skellefteå. Han ledde paneldebatten.

– Revisorn och revision är våra bästa vänner, menade Ingemar Eckeskog, SEB och svarade på en fråga:

– Jag är ganska säker på att det blir differentierat pris för lån, beroende av om företaget är reviderat eller ej. Med revision blir risktagandet lägre för banken och då kan vi ge ett bättre pris.

Hans kollega Göran Olsson från Handelsbanken såg en ris] med att bankerna kan komma att konkurrera genom att ställs lägre krav på kunderna.

Kan revision minska risken för Skatteverkets kontroll?

– Avsaknad av revision kan vara en urvalsparameter, svarade Sven-Erik Forslund från Skatteverket.

–D et finns en risk att företagen inte vågar släppa revisionen med risk för att utsättas för skattekontroll, ansåg företagaren Annica Bray som trodde att avskaffandet av revisionsplikten för små företag kommer att leda till priskrig på marknaden för revisorstjänster.

Revisor Birgitta Gustafsson, KPMG, tyckte att det är positivt när efterfrågan i större utsträckning kommer att styra revisorns arbete. Men hon såg också vissa orosmoln:

– Jag känner en viss oro för kommande rekrytering. Det kan bli knepigt att locka unga.

Under debattens slutskede vände sig Bengt Skough till Fredrik Dahlberg (som är SRF:s representant i revisorsutredningen) och frågade hur denne ställer sig till oberoendefrågan. Vad kommer att hända med jävsfrågan i utredningens tredje etapp?

– Jag personligen är för en uppluckrad jävssyn i företag där man inte har revision. Det kan bli frågan om andra intyg, sa Fredrik Dahlberg och forsatte:

– Men jag tror att gränserna blir hårdare för de som väljer revision.