Innehåll

Balans nr 5 2008

Europa-frågor: Ingen bordsservering i EU

Finland har fått en ny utrikesminister, Alexander Stubb, och därmed en sann Europavän och EU-expert i den finska regeringen. Alexander Stubb var europaparlamentariker (Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater, EPP-ED, Finland) från 2004 fram till det att han tillträdde tjänsten som utrikesminister.

Strax efter utnämningen uttryckte den svenska europapariamentarikern Lena Ek (c) sin glädje: ”Han har ett stort europeiskt kontaktnät, är modern och påläst och skulle aldrig bete sig som sin företrädare. Under åren som EU-parlamentariker har han engagerat sig mycket i Östersjöfrågor och öppenhetsfrågor.”

Vid sin första presskonferens betonade Alexander Stubb kontinuiteten i Finlands utrikespolitik. Han framhöll också vikten av eget initiativ. ”I EU existerar ingen bordsservering” förklarade Alexander Stubb. Och han borde veta vad han talar om. Alexander Stubb var tidigare ansvarig för att utarbeta ett betänkande om EU-institutionerna och lobbyister. Samma dag som han tillträdde sin nya tjänst, den 1 april, röstade Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor om hans betänkande.

I betänkandet föreslås ett obligatoriskt register för lobbyister som är gemensamt för rådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet. Registret ska omfatta ekonomisk information, gemensamt system för uteslutning ur registret och en gemensam kod för etiskt uppförande. Utskottet föreslog att de tre institutionerna ska diskutera detaljerna om det gemensamma registret fram till slutet av 2008.

Alexander Stubb förklarade nyligen i en intervju vikten av lobbying. ”Den bäst informerade personen i Bryssel är kommissionären. Varför? Kommissionären har hundratals tjänstemän som servar honom. Den näst bast informerade är ministern som kommer till rådet. Ministern har mellan hundra och tusen tjänstemän bakom sig, beroende på departementets storlek och land. En Europaparlamentsledamot har endast några assistenter, vanligtvis mellan en till tre. Därför är det viktigt att du som ledamot har ett nätverk. Och jag menar att lobbyisterna är bra på att bidra med grundläggande information. De är nödvändiga aktörer i lagstiftningsprocessen.”

Den 8 maj röstar Europaparlamentet om betänkandet, som nu kommer att få en ny föredragande. Alexander Stubb har fullt upp i sin nya roll som utrikesminister. Redan två veckor efter sitt tillträdande träffade han Europaparlamentets talman. Finland har fått en stark röst inom EU.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...