Innehåll

Balans nr 5 2008

Noteringar: Patent och kändisförfattare

”Det gick inte många timmar efter det politiska dramat där Mona Sahlin avsatte förre finansministern Pär Nuder som ekonomisk talesman inför öppen ridå förrän de första bokerbjudandena kom. Norstedts vann den dragkampen” berättar tidningen Svensk Bokhandel och tillägger att Pär Nuders memoarer kommer ut i oktober i år.

Pär Nuder är inte ensam. Det blir allt vanligare att politiker och andra kända personer skriver om än det ena, än det andra. Tidigare justitieministern Thomas Bodström sällar sig till skaran med sin första deckare Rymmaren (som kommer ut i slutet av maj). Inte helt oväntat figurerar en justitieminister i handlingen.

Man kan förresten fråga sig hur gammal – eller ung – man bör vara för att skriva sina memoarer?

Författarna till Hur det blev – nio vänner reflekterar (vitatuppen@yahoo.se; 178 sid.) är alla födda mellan 1933 och 1945. Som medlemmar i sällskapet Vita Tuppen reflekterar de över hur det blev ... i yrkeslivet. Detta är läsning för den som är intresserad av samtidshistoria och hur några enskilda aktörer inom näringsliv, inklusive redovisnings- och revisionsbranschen, ser på utvecklingen:

Margareta Damberg berättar bland annat om sin tid på FAR. Bertil Edlund förklarar hur han under en tids sjukdom behövde sysselsättning och då halkade in på studier för att så småningom bli auktoriserad revisor. Att Rolf Rundfelt kan skriva råder det ingen tvekan om. Hans berättelse om uppväxt och ungdom (då han bland annat åkte moped ut i Europa!) är underhållande. Liksom hans beskrivning av vägen fram till rollen som expert på granskning av årsredovisningar.

För den som är revisor och arbetar med storföretag har en ny svensk version av IFRS/IAS publicerats – Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS'/IAS 2008 (FAR SRS Förlag; 670 sid.). En av nyheterna i denna upplaga är att IFRS 8 om segmentrapportering finns med.

Hur kunskap, idéer och patent kan skyddas är av strategisk betydelse för dagens företag. Många förlag satsar på böcker i ämnet, bland annat Jure förlag ger ut en ny upplaga av boken Immaterialrätt, som kom första gången 1983.

”1975 svarade materiella tillgångar för 83 procent av börsvärdet medan 17 procent utgjordes av immateriella tillgångar för de 500 största företagen enligt S & P. År 2005 var förhållandet det omvända” kan man läsa i förordet till Skydda dina idéer -patent, varumärke, design, upphovsrätt och piratkopiering med Anders Lindgren som redaktör (Konsultförlaget; 178 sid.). Boken är en populärvetenskaplig beskrivning av hur man skyddar sina idéer. Bengt Domeij, jur. dr och docent i civilrätt ger i boken Patenträtt -svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt skyddet för växtsorter och företagshemligheter (Iustus förlag; 173 sid.) grunden för att förstå problemlösning inom patentområdet. Här finns allt från en kort bakgrund till svensk och internationell patenträtt till avtal om uppfinningar.

Om Brott & straff i affärslivet (Iustus förlag; 152 sid.) skriver Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg – båda professorer i straffrätt. De påpekar att ekonomer, inte minst revisorer, måste veta var gränsen går mellan det som är straffbart och straffritt ...

För revisorerna finns ett särskilt avsnitt: Revisorers skyldighet att anmäla brottsmisstanke beträffande styrelseledamöter och vd. Författarna beskriver olika typer av brott som kan drabba affärsverksamhet, bland annat bokföringsbrott och penningtvätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...