Innehåll

Balans nr 5 2008

Noteringar: Miljöskatterna har blivit lägre

Traditionellt sett har staten höjt skatten för att påverka ett beteende. Men trots ökat medvetande på miljöområdet visar ett diskussionsmaterial, som tagits fram av forskningsavdelningen vid KPMG:s Tax Business School i Storbritannien, att miljöskatterna minskat.

1996–2005 minskade miljöskatterna i många länders totala BNP. KPMG konstaterar att trots lovord om förbättrade villkor för miljön har Sverige sänkt skatterna för utsläpp, dumpning etc. med 0,36 procent.

Enligt studien finns flera möjliga orsaker till det minskade skattetrycket. Staten kan ha upptäckt att skatter är ett ineffektivt sätt att minska miljöförstöringen på. Eller så är beskattningen så pass effektiv att den förändrat människors beteende och att skatten på så sätt sänkts. Det kan också vara så att staten inte är lika engagerad i miljöskydd som de vill att vi ska tro.

– De sänkta skatterna kan bero på att beskattning av miljöproblem kan ge oönskade bieffekter, såsom att fattiga delar av världens befolkning drabbas av den här sortens beskattning. De kan också vara relativt otillförlitliga intäktskällor, eftersom ju mer effektivt de avskräcker människor från att släppa ut föroreningar, desto mindre blir skatteintäkterna, säger Peter Linder affärsområdeschef för KPMG skatt.