Innehåll

Balans nr 5 2008

Noteringar: Miljöskatterna har blivit lägre

Traditionellt sett har staten höjt skatten för att påverka ett beteende. Men trots ökat medvetande på miljöområdet visar ett diskussionsmaterial, som tagits fram av forskningsavdelningen vid KPMG:s Tax Business School i Storbritannien, att miljöskatterna minskat.

1996–2005 minskade miljöskatterna i många länders totala BNP. KPMG konstaterar att trots lovord om förbättrade villkor för miljön har Sverige sänkt skatterna för utsläpp, dumpning etc. med 0,36 procent.

Enligt studien finns flera möjliga orsaker till det minskade skattetrycket. Staten kan ha upptäckt att skatter är ett ineffektivt sätt att minska miljöförstöringen på. Eller så är beskattningen så pass effektiv att den förändrat människors beteende och att skatten på så sätt sänkts. Det kan också vara så att staten inte är lika engagerad i miljöskydd som de vill att vi ska tro.

– De sänkta skatterna kan bero på att beskattning av miljöproblem kan ge oönskade bieffekter, såsom att fattiga delar av världens befolkning drabbas av den här sortens beskattning. De kan också vara relativt otillförlitliga intäktskällor, eftersom ju mer effektivt de avskräcker människor från att släppa ut föroreningar, desto mindre blir skatteintäkterna, säger Peter Linder affärsområdeschef för KPMG skatt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...