Innehåll

Balans nr 5 2008

Noteringar: Ny Kod kommer

Efter en remissrunda presenteras under maj månad en ny version av Svensk kod för bolagsstyrning. Den nya koden gäller från 1 juli 2008.