Innehåll

Balans nr 5 2008

Noteringar: Skärpta regler för styrning av statlig verksamhet

Om knappt ett år ska statliga myndigheter ha anpassat sin verksamhet till de krav som gäller i näringslivet.

Genom de nya reglerna – Förordningen om intern styrning och kontroll (SFS 2007:603) – ska regeringens styrning av statliga myndigheter och kraven på myndigheterna att tydliggöra sin interna styrning och kontroll stärkas. Bland annat ska ledningen skriftligen intyga att den interna styrningen och kontrollen är tillfredsställande.

Enligt en undersökning som KPMG har gjort har dock majoriteten av myndigheterna långt kvar i arbetet med att anpassa verksamheten. 21 procent har bara inlett arbetet och endast tre procent är snart klara.

Totalt omfattas 51 myndigheter av de nya reglerna. Tillsammans svarar dessa för omkring 600 miljarder av statens budget, det vill säga runt 20 procent av BNP.

– Syftet med de nya reglerna är att myndigheternas styrning ska stärkas – bättre riskbedömningar, åtgärder för att hantera risken för att målen inte nås och starkare intern kontroll är det man vill uppnå, säger Björn Hasselgren, chef för KPMG Government Advisory Services.

Han tillägger:

– Vi ser i vår undersökning att myndigheterna som ännu inte kommit igång med arbetet efterfrågar just handledning och metodstöd.