Innehåll

Balans nr 5 2008

Noteringar: Skärpta regler för styrning av statlig verksamhet

Om knappt ett år ska statliga myndigheter ha anpassat sin verksamhet till de krav som gäller i näringslivet.

Genom de nya reglerna – Förordningen om intern styrning och kontroll (SFS 2007:603) – ska regeringens styrning av statliga myndigheter och kraven på myndigheterna att tydliggöra sin interna styrning och kontroll stärkas. Bland annat ska ledningen skriftligen intyga att den interna styrningen och kontrollen är tillfredsställande.

Enligt en undersökning som KPMG har gjort har dock majoriteten av myndigheterna långt kvar i arbetet med att anpassa verksamheten. 21 procent har bara inlett arbetet och endast tre procent är snart klara.

Totalt omfattas 51 myndigheter av de nya reglerna. Tillsammans svarar dessa för omkring 600 miljarder av statens budget, det vill säga runt 20 procent av BNP.

– Syftet med de nya reglerna är att myndigheternas styrning ska stärkas – bättre riskbedömningar, åtgärder för att hantera risken för att målen inte nås och starkare intern kontroll är det man vill uppnå, säger Björn Hasselgren, chef för KPMG Government Advisory Services.

Han tillägger:

– Vi ser i vår undersökning att myndigheterna som ännu inte kommit igång med arbetet efterfrågar just handledning och metodstöd.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...