Innehåll

Balans nr 5 2008

Redovisning: Redovisningen – en mytomspunnen företeelse

Förra krönikan tog jag upp verkligt värde i redovisningen och lovade att återkomma med forskning i ämnet. Detta kommer att diskuteras grundligare i kommande nummer av Balans, så här tänkte jag istället beröra ett annat område, nämligen olika myter som finns om redovisning.

Vad är då en myt? Ordet antyder att det rör sig om något som många tror är sant, men som de facto inte är det. Nationalencyklopedin anger att myter har religiös koppling, och ger mening åt religionen. Även om vissa av oss är mycket engagerade i redovisningsfrågor skulle jag inte likställa redovisningen med en religion. Jag ska inte fokusera på religiösa myter här, utan istället fokusera på det som människor tror är sant eftersom det är många som säger det.

Den första myten har att göra med huruvida redovisning överhuvudtaget kan vara relevant i den moderna ekonomin. Det sägs att redovisningen är 500 år gammal, vilket per definition skulle göra att den inte går att använda längre. Det går tillbaka till det första omnämnandet av begreppet dubbel bokföring, skrivet av Luca Pacioli 1494. Att redovisningen är 500 år gammal är enkelt att säga eller skriva, och det låter som ett starkt argument. För att bedöma redovisningens moderna relevans är detta uttalande dock fullständigt meningslöst.

Dubbel bokföring som teknik har funnits i mer än ett halvt millennium. De frågeställningar som styr den moderna redovisningens relevans är snarare vilka transaktioner som ska avspeglas i de finansiella rapporterna, hur transaktionerna ska värderas samt vilka upplysningar som ska lämnas. Vilken specifik teknik som används för att bokföra detta är inte den primära frågan. En liknande argumentation skulle vara att matematiken inte längre är användbar, eftersom den har tillämpats i tusentals år. Den passar inte in i det moderna samhället. Redan faraonerna konstaterade att 1 + 1 = 2 vilket innebär att vi inte längre kan använda den typen av tänkesätt.

En annan myt, som ibland kopplas till den första, är att redovisningen inte kan vara relevant eftersom den inte fångar upp majoriteten av immateriella tillgångar. Denna myt är inte lika självklart felaktig. Bakgrunden är att de tillgångar som är viktiga i många organisationer är immateriella tillgångar (exempelvis varumärken, kundrelationer och ackumulerad kunskap). Så länge dessa tillgångar är internt upparbetade syns de inte i redovisningen. Om de centrala tillgångarna inte syns, hur kan då redovisningen vara användbar? Frågan man bör ställa sig är dock hur redovisningen används.

När redovisning används för analys av företag är det ofta resultatet som är viktigt, snarare än de siffror som finns i balansräkningen. Hur påverkas då resultaträkningen om tillgångarna inte redovisas i balansräkningen? I företag som har en stabil nivå på sina investeringar kommer resultaträkningen ändå att vara ok, och ge en bra bild av företagets värdeskapande. Om vi antar att de flesta företag är något så när stabila är det inte säkert att avsaknaden av immateriella tillgångar är ett stort problem vid företagsanalys.

Ett exempel är Coca-Cola. Börsvärdet är cirka 140 miljarder dollar, och redovisat eget kapital cirka 20 miljarder dollar. Uppenbarligen saknas tillgångar i redovisningen, i alla fall jämfört med aktiemarknadens bedömningar. Det som saknas är exempelvis värdet av varumärket och ett globalt distributionsnätverk. Men, eftersom Coca-Cola är relativt stabilt är förmodligen de sex miljarder dollar i resultat som företaget redovisade förra året en bra avspegling av hur det går för Coca-Cola. Effekten av varumärket avspeglas i resultatet, det vill säga vinsten är hög tack vare det varumärke som finns. Denna effekt syns, trots att varumärket inte avspeglas i balansräkningen. Slutsatsen är att det inte är säkert att avsaknad av immateriella tillgångar i redovisningen är ett problem för användarna.

Så till den tredje myten. Den anger att redovisning inte kan vara relevant för prognoser om framtiden, eftersom den bara sammanställer transaktioner som redan hänt. Mot det kan sägas att det är svårt att göra prognoser om man inte vet var man är, och vilket utgångsläge man har, det vill säga historien kan vara intressant i sig. Dessutom, på ett djupare plan, är redovisningen faktiskt inte enbart historiskt orienterad.

Varje tillgång och skuld i balansräkningen innehåller en bedömning av framtida händelser, möjligtvis med undantag av likvida medel. För tillgångar gäller att det finns en bedömning att de ska generera kassaflöden (eller andra så kallade ekonomiska fördelar) i framtiden. För skulder gäller att de bedöms leda till minskade kassaflöden (eller andra fördelar) i framtiden. Även om posterna baseras på inträffade händelser så krävs en bedömning om framtiden för att redovisa och värdera dem i balansräkningen. Vi kan alltså konstatera att ni som redovisar och reviderar inte är helt bakåtriktade!

Ek. dr Jan Marton är verksam vid Handelshögskolan i Göteborg samt arbetar med redovisningsfrågor på KPMG i Göteborg jan.marton@kpmg.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...