Innehåll

Balans nr 5 2008

Revisionsplikten: Balans har ställt ett antal frågor till ...

 1. Kommer du/ditt företag att välja frivillig revision när revisionsplikten tas bort?

 2. Kan du tänka dig att göra affärer med en kund/leverantör som inte är reviderad?

 3. Kan du tänka dig att sitta i styrelsen i ett bolag som inte har kvalitetssäkrad redovisning?

 4. Tror du att företag som väljer bort revisionen kommer att behöva alternativa kontroller för kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen?

Företagare/Företag: Leif Nortin, Norlin & Partners

Ort: Verksamma i Stockholm och Härnösand

Bransch: Organisationskonsult

Omsättning: 8–9 miljoner kronor

Antal anställda: 2 personer samt nätverk med 14 konsulter

 1. Jag kommer att behålla min revisor. Det skapar trygghet för oss att någon med rätt kompetens går igenom våra räkenskaper så att vi kan fokusera på verksamheten. Det känns viktigt att veta att det blir rätt.

 2. Det är svårt att svara generellt på den frågan. Men revision är en garanti för att den man gör affärer med sköter sina åtaganden och det är en klar fördel. Framför allt har det betydelse om det är någon jag inte har gjort affärer med tidigare.

 3. Det är svårt att ge ett kategoriskt svar, men om det var aktuellt så skulle jag kolla upp företaget noga innan jag tog uppdraget. Så visst skulle det påverka mitt beslut.

 4. Tar man bort den obligatoriska revisionen så måste man ju införa något annat, exempelvis att Skatteverket genomför någon form av kontroll. Just detta anser jag var ett starkt skäl till att man skulle behålla den obligatoriska revisionen eftersom min uppfattning att en sådan kontroll ska betalas av företagen och inte av skattebetalarna.

Företagare/Företag: Richard Nelger, 27M Technologies

Ort: Linköping

Bransch: IT-branschen, teknikutveckling inom digital-tv

Omsättning: 35 miljoner kronor

Antal anställda: 38

 1. Vi kommer att välja frivillig revision. Det är skönt att veta att någon med rätt kompetens har gått igenom våra siffror. Det är en kvalitetssäkring, både för oss och för dem vi gör affärer med.

 2. Det beror på vilken typ av företag man gör en affär med. I sådana fall spelar det inte så stor roll om företaget är reviderat eller inte. Men om det är ett större företag som ska leverera exempelvis en mjukvarulösning så är det viktigt för oss att veta att bolaget är solitt och då spelar revisionen en stor roll.

 3. Absolut inte!

 4. Jag har svårt att uttala mig om det.

Företagare/Företag: Henrik Olsson, Gunnar Olssons Foto

Ort: Stockholm

Bransch: Foto – detaljist

Omsättning: 25 miljoner kronor

Antal anställda: 6 personer

 1. Jag kommer nog att välja frivillig revision. Revision är ett ganska bra verktyg och det känns skönt att någon tittar med kritiska och granskande ögon på det vi gör. Jag betalar mer för bokföring, etc. än för revideringen. Revision är inte en onödig kostnad.

 2. Ja, visst. Det finns säkert små företag som tycker att det blir skönt att slippa kostnaden och jobbet som det innebär med revision. Möjligen att de kan betala för en enklare revision.

 3. Nej, det skulle vara svårt.

 4. Ja, jag är övertygad om att någon form av kontroll är bra.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...