Innehåll

Balans nr 5 2008

Debatt: Livlig nätdebatt om revisionsplikten

Efter att revisorsutredningen i början av april presenterade sitt förslag till hur revisionsplikten ska avskaffas har frågan debatterats på Balans hemsida. Förra numrets debattartikel i ämnet – skriven av Dan Brännström, FAR SRS – har också kommenterats.

Någon tror att utredaren Bo Svenssons förslag att slopa lagstadgad revision i 96 procent av alla svenska aktiebolag leder till ökade kostnader för samhället. Ytterligare någon anser att kvalitén på revisionen kommer att sjunka. Medan en tredje skribent kallar utredningens slutsatser för ett uppfriskande förslag. På detta uppslag presenteras några av inläggen i sammandrag. Hela inläggen finns att läsa på Balans hemsida www.tidskriftenbalans.se.

Det känns förnedrande att allt förtjänstfullt arbete som lagts ner i branschen på intet sätt värderas.

Genom att lyfta bort revisionsplikten sparar näringslivet 5,8 miljarder. Men vad blir alternativkostnaden?

Revisorskåren måste ha misslyckats med att informera om sina tjänster och vilken betydelse revisionen har som länk i ekonomin.

Hur kan representanter för Svenskt näringsliv på fullt allvar hävda att revision hämmar tillväxt och utveckling?

För mig är det precis tvärtom.

Nu tycker jag man ska agera för att den naturliga utvecklingen är frivillig revision. Allt som förändras är egentligen plikten och den kan branschen leva utan.

Men vi måste göra våra tjänster så attraktiva att de efterfrågas.

BR

Det finns mycket klokskap i utredningen, formalia kring granskningen av kontrollbalansräkning, insändande till Skatteverket av orena revisionsberättelser etc. Det är svårt att ta utredningens skarpa förslag på riktigt allvar. Utredningen synes inte rimlig i alla sina slutsatser Här har remissinstanserna en klar uppgift. Sunt förnuft brukar leda rätt.

Tage Backman, godkänd revisor

SRF och Företagarna har debatterat starkt i massmedia och jag kan inte finna vår organisations synpunkter där. Det känns som att SRF har ett stort försprång i sin marknadsföring av att anlita redovisningskonsulter istället för revisorer. Revisionspliktens avskaffande både gynnar och drabbar SRF:s medlemmar, men de vänder debatten till sin fördel.

Anette

Vi har att se fram emot att vissa aktiebolag kan välja bort oss revisorer. I det läget tycker jag att det är dags för oss revisorer att sluta gnälla och istället på ett positivt, företagstillvänt och kraftfullt sätt visa på det stora värdet med revision.

Jag såg delar av pressträffen med Bo Svensson och jag tycker det är mycket olyckligt att han skapar en känsla av å ena sidan de positiva entreprenörvänliga redovisningskonsulterna (tillsammans med Företagarna, Svenskt näringsliv och Bo Svensson själv), ställda i motsats till de formella, verklighetsfrånvända, utsugande revisorerna (tillsammans med SV och EBM). Här måste vi kraftfullt visa på att vi mer än gärna säljer efterfrågestyrd revision till seriösa företagare, och att vi inte står i något motsatsförhållande till företagaren/entreprenören. Tvärtom levererar vi en bra, prisvärd och omtyckt tjänst, som alla seriösa företag (utom de allra, minsta vilket vi ärligt bör erkänna) kommer att vilja köpa.

Erik Emilsson

Oj, vad roligt när det rörs om i grytorna. Detta var ett bra sätt att få alla i stugorna att reagera. Många av oss revisorer arbetar bäst under press så det här måste vara bra för utvecklingen i våra revisionsföretag. Go for it!!

Carola Lundgren, Revisonären AB

... De som vill ha ett litet bolag kan driva AB med personligt ansvar utan krav på kapitaltäckning. Detta skulle bli en bättre form av enskild firma. AB mpa – med personligt ansvar.

Aktiebolag utan personligt ansvar – AB upa – skulle ha ett krav på aktiekapital på 250 000 kronor samt ett fortsatt krav på revision, men med möjlighet att för bolaget att både få hjälp med redovisningen, bokslut såväl som revision varvid revisorn ska ange detta i sin revisionsberättelse. Detta skulle troligtvis spara pengar för småföretagarna.

Om regeringen verkligen vill minska småföretagarnas belastning så bör man snarare titta på vad staten . pådyvlar företagen i form av åtgärder samt upplysningar än att komma med förslag om revisionspliktens avskaffande. Man kan redan idag välja bort revisorn – man bedriver då sin verksamhet som handelsbolag eller enskild firma.

Fredric Alm

Om utredningens förslag genomförs kommer kvaliteten på revisionen av de bolag som fortfarande ska revideras att sjunka och konkurrensen mellan byråerna att minska. Detta gäller särskilt utanför storstäderna där det på vissa orter endast kommer att finnas en handfull bolag med revision.

En förutsättning för att revisorn ska kunna leverera en högkvalitativ revision är att han/hon kontinuerligt arbetar med revision. Det är knappast önskvärt att revisionsteam från storstäderna åker ut i landet och reviderar de större bolagen där. Det kommer med utredningens förslag inte att vara möjligt att bibehålla sin revisionskompetens på en liten lokal revisionsbyrå.

Anders Mårdell

Om man vill göra förenklingar för småföretag så vore väl avskaffandet av bokföringsplikten vara der verkligt reala. Självklart kommer alla publika bolag, och de flesta andra också, att känna ett från omvärlden efterfrågestyrt behov av att informera om verksamhetens resultat och ställning. Men de små ägarledda handelsföretagen vars ägare garanterat har kostnader i storleksordningen en faktor tio högre och egen arbetsinsats en faktor hundra högre, än för revision, för att efterhandsleta, -sortera och hantera dokument och handlingar ned uteslutande syfte att möjliggöra uppfyllandet av bokföringslagens krav på struktur och dokumentation.

(SRF har ju slagits hårt för att revisionen ska vara efterfrågestyrd, så nu kan väl FAR SRS slåss för att bokföringen blir det också...)

Anders Hettinger

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...