Balans nr 6-7 2008

Noteringar: På linjen

Robert Engstedt rådgivare hos ÖPwC

Du har lämnat ditt jobb som åklagare hos Ekobrottsmyndigheten och blivit rådgivare hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Varför?

– Det är stor skillnad att få arbeta preventivt inte bara repressivt Det är den stora utmaningen för mig.

– Som åklagare har jag sett vilka stora risker företagen löper i samband med uppköps affärer. I första hand är det frågan om att information läcker ut, vilket kan ge långtgående konsekvenser exempelvis kurs förändring innan köp offent liggörs. Det hjälper inte att tillsynsmyndigheter rättar till i efterhand. Det är bolagen själva som måste få kunskap nog att hantera frågorna på rätt sätt.

– Under 2006 och 2007 tittade EBM på alla uppköp på Stockholmsbörsen. Av dessa var det 76 procent (!) som vi utredde vidare.

Vad är det du ger råd om?

– Jag ska titta på hur företagen hanterar riskerna vid uppköps affärer. I första hand handlar det om att behålla information inom en trång krets. Det gäller att arbeta preventivt men också att så snabbt som möjligt gripa in ifall skadan redan är skedd.

Hur ser du på revisorns roll i samhällets brottsförebyggande arbete?

– Revisorerna har en viktig roll i att förebygga ekobrott. Genom revision förebygger de många ekobrott, främst sådana brott som begås av slarv eller okunskap. När revisorn i sin revision upp märksammar klienten på detta leder det nästan alltid till att felen omedelbart rättas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...