Balans nr 6-7 2008

Noteringar: På linjen

Robert Engstedt rådgivare hos ÖPwC

Du har lämnat ditt jobb som åklagare hos Ekobrottsmyndigheten och blivit rådgivare hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Varför?

– Det är stor skillnad att få arbeta preventivt inte bara repressivt Det är den stora utmaningen för mig.

– Som åklagare har jag sett vilka stora risker företagen löper i samband med uppköps affärer. I första hand är det frågan om att information läcker ut, vilket kan ge långtgående konsekvenser exempelvis kurs förändring innan köp offent liggörs. Det hjälper inte att tillsynsmyndigheter rättar till i efterhand. Det är bolagen själva som måste få kunskap nog att hantera frågorna på rätt sätt.

– Under 2006 och 2007 tittade EBM på alla uppköp på Stockholmsbörsen. Av dessa var det 76 procent (!) som vi utredde vidare.

Vad är det du ger råd om?

– Jag ska titta på hur företagen hanterar riskerna vid uppköps affärer. I första hand handlar det om att behålla information inom en trång krets. Det gäller att arbeta preventivt men också att så snabbt som möjligt gripa in ifall skadan redan är skedd.

Hur ser du på revisorns roll i samhällets brottsförebyggande arbete?

– Revisorerna har en viktig roll i att förebygga ekobrott. Genom revision förebygger de många ekobrott, främst sådana brott som begås av slarv eller okunskap. När revisorn i sin revision upp märksammar klienten på detta leder det nästan alltid till att felen omedelbart rättas.