Innehåll

Balans nr 6-7 2008

Noteringar: EU:s kvalitetssäkring

EU-kommissionen har publicerat en ny rekommendation för ”extern kvalitetssäkring av lagstadgade revisorer och revisionsföretag som granskar företag av allmänt intresse”, dvs. i första hand noterade och vissa finansiella företag.

I rekommendationen konstateras bland annat att ”Externa kvalitetssäkringssystem bör ... vara objektiva och oberoende” från branschen. Kommissionen skriver att en offentlig tillsynsmyndighet ska ha det yttersta ansvaret för kvalitetssäkringssystemet. Uppgifter som hör till inspektionerna kan dock delegeras till ett annat lämpligt organ.

Revisorer och anställda vid revisionsfirmor får i princip inte verka som inspektörer, förklarar EU-kommissionen. En inspektör definieras som en person anställd på tillsynsmyndighet eller ”annat lämpligt organ som blivit tilldelat utförandet av kontrollerna”. Det senare kan exempelvis vara branschorganisationer för revisorer. Detta framgår bland annat av ett pressmeddelande i frågan.

Enligt EU ska en inspektör leda inspektioner och har till sin hjälp experter. De senare kan även vara verksamma revisorer. Inspektörerna ska intyga att det inte finns några intressekonflikter mellan dem och den revisor eller revisorsfirma som ska kontrolleras.

EU-kommissionen anser att inspektörerna enbart bör få ersättning från den offentliga tillsynsmyndigheten eller det organ som anförtrotts kontrollerna. Med andra ord inte av de granskade företagen – så som sker idag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...