Innehåll

Balans nr 6-7 2008

Noteringar: EU:s kvalitetssäkring

EU-kommissionen har publicerat en ny rekommendation för ”extern kvalitetssäkring av lagstadgade revisorer och revisionsföretag som granskar företag av allmänt intresse”, dvs. i första hand noterade och vissa finansiella företag.

I rekommendationen konstateras bland annat att ”Externa kvalitetssäkringssystem bör ... vara objektiva och oberoende” från branschen. Kommissionen skriver att en offentlig tillsynsmyndighet ska ha det yttersta ansvaret för kvalitetssäkringssystemet. Uppgifter som hör till inspektionerna kan dock delegeras till ett annat lämpligt organ.

Revisorer och anställda vid revisionsfirmor får i princip inte verka som inspektörer, förklarar EU-kommissionen. En inspektör definieras som en person anställd på tillsynsmyndighet eller ”annat lämpligt organ som blivit tilldelat utförandet av kontrollerna”. Det senare kan exempelvis vara branschorganisationer för revisorer. Detta framgår bland annat av ett pressmeddelande i frågan.

Enligt EU ska en inspektör leda inspektioner och har till sin hjälp experter. De senare kan även vara verksamma revisorer. Inspektörerna ska intyga att det inte finns några intressekonflikter mellan dem och den revisor eller revisorsfirma som ska kontrolleras.

EU-kommissionen anser att inspektörerna enbart bör få ersättning från den offentliga tillsynsmyndigheten eller det organ som anförtrotts kontrollerna. Med andra ord inte av de granskade företagen – så som sker idag.