Balans nr 6-7 2008

Noteringar: Styrelseledamöter vill ha mer betalt när förvaltningsrevisionen försvinner

– Om revisorn inte längre ska uttala sig om ansvarsfrihet för styrelsen får det stora konsekvenser för Sveriges alla styrelseledamöter. Det kommer leda till högre krav på ersättningar och det kanske blir svårare att få folk att ta styrelseuppdrag i framtiden, säger Anna-Clara af Ekenstam revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

När regeringens utredare Bo Svensson presenterade sitt förslag om revisionspliktens avskaffande, föreslog han också att förvaltningsrevisionen avskaffas i de bolag där revisionsplikten kommer att finnas kvar.

Anna-Clara af Ekenstam har låtit intervjua 400 styrelseledamöter om deras inställning till förändringar av ansvarsfriheten.

Knappt åtta av tio styrelseledamöter vill ha kvar ansvarsfriheten – som är en särsvensk lösning. Och nio av tio vill att det är revisorn som ska tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet före beslutet.

Studien visar också att man tror att valet av vd kommer att påverkas – dvs. styrelserna kommer att bli noggrannare vid beslutet. Dessutom tror över hälften av de tillfrågade att styrelserna kommer att bli mer rädda att fatta beslut än idag.

– Det som förvånar mig mest är att näringslivet håller på att förlora en konkurrensfördel utan att det ens debatteras, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

... och det gäller även i kommunala bolag

– De kommunala bolagen kommer få svårare att rekrytera styrelseledamöter om ansvarsfriheten för styrelseledamöter i kommunala bolag försvinner, säger Anita Lundgren, ledamot i FAR SRS referensgrupp för offentlig sektor och revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

FAR SRS har genomfört en undersökning där 100 styrelseledamöter i kommunala bolag tillfrågats om deras inställning till ansvarsfriheten. Undersökningen visar att nästan nio av tio styrelseledamöter vill ha kvar ansvarsfriheten.

Man kan också dra slutsatsen att styrelseledamöterna i framtiden kommer att bli noggrannare vid val av styrelseuppdrag. Två av tre menar att det blir svårare att rekrytera styrelseledamöter i framtiden. Dessutom tror över hälften att styrelserna kommer att gräva ner sig i detaljer om ansvarsfriheten tas bort.

– Styrelseledamöterna kommer dessutom att kräva bättre betalt, säger Anita Lundgren.