Innehåll

Balans nr 6-7 2008

Noteringar: Utbildning i e-förvaltning

Deloitte har fått i uppdrag att i samverkan med Verket för förvaltningsutveckling (Verva) sätta samman och genomföra ett utbildningsprogram i ledarskapsutbildning i e-förvaltning. Det är chefer för myndigheter som under hösten 2008 kommer att erbjudas sådan utbildning, dvs. ”man kan utveckla verksamhet med hjälp av IT för att uppnå en högre servicegrad mot medborgare/företag samt bli mer effektiv i den interna administrationen”.