Balans nr 6-7 2008

Profil i Balans: Hon fick gå till domstol för att bli auktoriserad revisor

Efter sex år ansåg kammarrätten att Katarina Persson uppfyllde kraven

Katarina Persson fick kämpa länge för att bli auktoriserad revisor. Hela sex år tog det, från att hon skickade in sin ansökan till Revisorsnämnden till att hon fick sin auktorisation. ”Jag är alltså mycket stolt över min titel” säger hon och skrattar.

Katarina Persson är auktoriserad revisor och arbetar på Grant Thornton i Helsingborg. Hon finns med i gruppen kvinnliga revisorer födda 1964, det vill säga den ålderskategori där det finns flest kvinnor (se figur). På kontoret är hon emellertid den enda kvinnliga revisorn.

– Vi är sex revisorer, fem män och så jag, säger hon.

Totalt arbetar ett femtontal personer på Grant Thorntons Helsingborgskontor.

– Ibland tror jag att det kan vara en för del att vara kvinna. Jag kan säga ”jag för står inte, kan du förklara?” till en kund utan att förlora i prestige. Det utnyttjar jag när jag behöver skaffa information om ett företag. Sådant har män generellt svå rare för.

För Katarina Persson var det långt ifrån självklart att bli revisor. Under studietiden hade hon svårt att förstå dem som ville satsa på en karriär inom revisionsbranschen.

– Hur kan man vilja bli revisor, tänkte jag.

Men herrens vägar äro som bekant outgrundliga och till slut hamnade hon själv på en revisionsbyrå.

Ingift skåning

Katarina Persson pluggade ekonomi i Stockholm då hon träffade sin man, en skåning. När hon var klar med studierna flyttade hon med honom ner till Helsingborg. Detta var 1989 och hon var nyexaminerad och i behov av ett jobb. Hon såg att Revisorsringen i Helsingborg sökte folk och bestämde sig för att kontakta dem. Det var mitt under deklarationsperioden och de frågade om hon kunde börja direkt. Hon svarade ja. Och vips så var hon inne i revisorsvängen.

– Det bara blev så, måste jag erkänna.

Idag är Katarina Persson jättenöjd med sitt yrkesval. Fördelarna är många, anser hon, både när det gäller det rent yrkesmässiga och när det gäller möjligheter att kombinera arbete och familjeliv.

– Mina kunder finns inom flera olika branscher och jag träffar många spän nande människor. Företagare är ofta personer som verkligen brinner för sin idé och satsar allt på något de tror på, förklarar Katarina Persson.

balans08_67_36

Statistiken (per den sista november 2007) visar att medlemmarna i FAR SRS blir fler och fler men samtidigt äldre. I detta nummer har Balans träffat Katarina Persson som tillhör den åldersgrupp med flest kvinnliga medlemmar. Tidigare profiler i serien: nr 1 – Sven Brorsson, nr 2 – Camilla Almstedt, nr 3 – Karin Prytz, nr 4 – Göran Melin och nr 5 – Stefan Enmark.

Hård kamp för auktorisation

2000 blev Revisorsringen uppköpt av Lindebergs Grant Thornton – idag Grant Thornton – och Katarina Persson fick därmed en ny arbetsgivare.

Katarina Persson fick kämpa för att få sin auktorisation. Först efter sex års processande fick hon till slut rätt att titulera sig auktoriserad revisor. 1995 skickade hon in en ansökan om auktorisation till Revisorsnämnden (RN). Vid denna tidpunkt väntade hon sitt första barn. Nämnden ville att hon skulle komplettera handlingarna, vilket medförde att hennes ansökan inte hann behandlas innan hon gick på barnledighet. Därmed uppfyllde hon inte det dåvarande kravet om ”att vara i tjänst” när man ansöker om auktorisation. Efter barnledigheten skickade hon in en ny ansökan. Liksom förra gången ville nämnden att hon skulle komplettera ansökan med diverse intyg på grund av att kontorschefen som hade skrivit under den inte var auktoriserad utan godkänd revisor. Efter en utdragen process fick hon till slut avslag på sin ansökan.

– Men jag visste att jag hade allt som krävdes och gav mig inte, säger Katarina Persson.

Hon överklagade beslutet till länsrätten, som dock gick på RN:s linje och avslog hennes ansökan.

Men skam den som ger sig. Med hjälp av bland andra Martin Johansson på Svenska revisorsamfundet (SRS) överklagade hon länsrättens beslut till kammarrätten. Efter bara några dagar kom beslutet hon väntat på så länge; kammarrätten ansåg att hon uppfyllde kraven för att bli auktoriserad revisor.

– Det var en jättejobbig process. Och äntligen var den över.

Katarina Persson har valt att främst arbeta med revision. Det innebär att hon har som mest att göra under våren, medan resten av året går i ett lugnare tempo. Under sommaren har hon möjlighet att ta långledigt och tillbringa mycket tid med sina barn.

– Eftersom jag främst arbetar med revi sion är det inte så mycket att göra under sommaren. Det ger mig möjlighet att styra arbetet och jobba mer under perioder när det verkligen behövs.

Trots att hon i första hand arbetar med revision och kundstocken till stor del utgörs av mindre bolag är hon inte bekymrad över vad som ska ske när revisionsplikten slopas för mindre bolag. Tvärtom tror hon att yrket kommer att påverkas positivt av förändringen.

–Jag är inte alls orolig. Det kan vara ganska otacksamt att arbeta med revision i och med att den är en plikt. Jag tror att det kommer att ske en nyttig utgallring av både kunder och kollegor när plikten slopas.

Förändringar i branschen

Branschen har förändrats en hel del sedan Katarina Persson började sin yrkesbana. Vid sidan av nya lagar och regler nämner hon datorernas intåg som en omvälvande förändring av branschen.

– Det var verkligen annorlunda förut. På Revisorsringen hade vi en dator, som man fick boka tid för att använda. Då var det en sekreterare som skrev det mesta. Nu skriver vi allt själva, säger Katarina Persson.

En stor fördel med datorn som arbetsredskap är, enligt Katarina Persson, möjligheten att göra en snabb koll på nätet av ett företag, exempelvis en potentiell kund.

I och med datoriseringen är det idag en självklarhet att skicka information elektroniskt. Men så har det inte varit särskilt länge.

– Jag var faktiskt först i Sverige att skicka över en deklaration elektroniskt till Skatteverket, tillägger hon och skrattar.

Detta var i början av 90-talet och Revisorsringen ingick i ett slags försöksverksamhet.

Närheten till Danmark märks

Grant Thorntons Helsingborgskontor ligger i ett gult hus precis nedanför terasstrapporna som leder ner från Kärnan, ett torn från början av 1200-talet. Härifrån ser man ut över Öresund och över till Danmark. Närheten till Danmark märks genom den gräns överskridande företagsamheten och bland Katarina Perssons kunder finns ett antal danska företag.

– De är tack samma kunder. De kan ju inte de svenska reglerna så bra så dem kan jag verkligen hjälpa.

Fritiden tillbringar hon helst med sina barn. Under längre ledigheter reser familjen till sitt nyinförskaffade hus i Sydafrika.

– Min man är företagare och vi måste åka bort för att verkligen kunna vara lediga tillsammans, säger Katarina Persson.

Pernilla Halling