Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Inledning: Enklare redovisning?

Förenklingar är i högsta grad på tapeten. Under sommaren presenterades utredningen om enklare redovisning som bl.a. föreslår att redovisning av viss personalrelaterad information slopas. Men alla är inte säkra på att de ekonomiska besparingarna blir särskilt stora. Balans har bl.a. talat med en ekonomichef och en redovisningskonsult.

Ett samlat regelverk för hur mindre aktiebolag ska upprätta sin årsredovisning har äntligen blivit färdigt. Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, berättar om arbetet. Samtidigt skriver Caisa Drefeldt och Pernilla Lundqvist hur regelverket ska användas i praktiken.

Remissvaren är många till utredningen om slopad revisionsplikt i mindre företag. Ett stort antal säger ja till förslaget att slopa plikten i nästan alla svenska aktiebolag. Något färre vill dock ha EU:s maximigräns. I motsats till utredningen vill en stor grupp remissinstanser ha en opt-out-lösning så att företagen ska anmäla om de avstår från revision, inte om de fortsätter med frivillig revision. Att förvaltningsrevisionen slopas – som utredaren föreslår – är efter remissrundan ett stort frågetecken. Ett antal tunga remissinstanser anser att frågan behöver utredas ytterligare innan beslut kan fattas.

17 september presenterar revisorsutredningen sitt slutbetänkande. Balans publicerar samma dag på <www.tidskriftenbalans.se> en intervju med Bo Svensson. Och fortsättningen på hösten lovar att bli lika händelserik. Håll dig uppdaterad genom att läsa Balans!