Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Inledning: Enklare redovisning?

Förenklingar är i högsta grad på tapeten. Under sommaren presenterades utredningen om enklare redovisning som bl.a. föreslår att redovisning av viss personalrelaterad information slopas. Men alla är inte säkra på att de ekonomiska besparingarna blir särskilt stora. Balans har bl.a. talat med en ekonomichef och en redovisningskonsult.

Ett samlat regelverk för hur mindre aktiebolag ska upprätta sin årsredovisning har äntligen blivit färdigt. Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, berättar om arbetet. Samtidigt skriver Caisa Drefeldt och Pernilla Lundqvist hur regelverket ska användas i praktiken.

Remissvaren är många till utredningen om slopad revisionsplikt i mindre företag. Ett stort antal säger ja till förslaget att slopa plikten i nästan alla svenska aktiebolag. Något färre vill dock ha EU:s maximigräns. I motsats till utredningen vill en stor grupp remissinstanser ha en opt-out-lösning så att företagen ska anmäla om de avstår från revision, inte om de fortsätter med frivillig revision. Att förvaltningsrevisionen slopas – som utredaren föreslår – är efter remissrundan ett stort frågetecken. Ett antal tunga remissinstanser anser att frågan behöver utredas ytterligare innan beslut kan fattas.

17 september presenterar revisorsutredningen sitt slutbetänkande. Balans publicerar samma dag på <www.tidskriftenbalans.se> en intervju med Bo Svensson. Och fortsättningen på hösten lovar att bli lika händelserik. Håll dig uppdaterad genom att läsa Balans!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...