Balans nr 8-9 2008

Noteringar: På linjen

Grattis!

– Tack! Jag är otroligt glad och stolt över att ha fått för troendet att leda och utveckla Irevs verksamhet. Det är ett företag som står inför en spännande utmaning, bland annat när det gäller positionering av varumärket. Irev är välkänt i branschen men ännu ganska okänt utanför det marknads segmentet.

Kan du berätta lite om din bakgrund?

– Jag är född och uppvuxen i Östersund och studerade sedan till civilekonom vid Uppsala universitet. Mitt första arbete efter examen var som företagsanalytiker på UC i två år. Därefter arbetade jag tolv år på Ernst & Young med revision av publika företag. De senaste nio åren har jag arbetat inom Poolia-koncernen, till att börja med som konsultchef och de senaste tre åren som affärsområdeschef för Poolias rekryteringsverksamhet.

Gick du under din tid på Ernst & Young någon Irev-utbildning?

– Javisst, bland annat en kurs i värdering av varulager och pågående arbeten.

Fotnot: Lena Lind tillträder som vd på Irev den 1 januari 2009.